Haber Merkezi- Cuma günü, Cuma namazı ile yükümlü olanların, özürsüz olarak namaza gitmeyip başka bir işle uğraşması caiz görülmemiştir. Kur’an’da şöyle buyurulur: “Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında (ezan okunduğunda) alıverişi bırakarak Allah’ı anmaya koşun.” [1]

Bu âyete dayanarak, İslâm hukukçuları, bugün iç ezan denilen ezan okunduğu sırada yapılan alım satımların yasaklandığı konusunda görüş birliği içindedirler. Hanefîlere göre böyle bir satış, harama yakın mekruh sayılırken, çoğunluk fakihlere göre haramdır.

İmam Ebû Hanîfe, İmam Şâfi ve bir rivayette İmam Mâlik’e göre Cuma ezanı vaktinde yapılan akit feshedilemez. Çünkü burada asıl amaç akdi geçersiz saymak değil, Cuma namazına vaktinde gitmeyi sağlamaktır.

Hanbelîler’de hâkim görüşe ve Mâlik İbn Enes’ten (r.a.) gelen diğer rivayete göre ise, bu sırada yapılan aktin feshedilmesi gerekir.

Çoğunluk fakihlere göre, Cuma namazı sırasındaki bu yasak, yalnız alışverişe ait olmayıp, diğer muameleleri de kapsar. Bu arada nikâh, şirket ve hibe gibi sıkça yapılmayan akitlerin feshedilemeyeceğini ileri süren hukukçular da vardır.

Dipnot:

Dile Hafif, Mizanda Ağır Gelen Zikir Dile Hafif, Mizanda Ağır Gelen Zikir

[1] Cum’a, 62/9.

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali, Erkam Yayınları

Editör: Fatma Zehra