Muharrem Ayında Oruç Tutmanın Fazileti Muharrem Ayında Oruç Tutmanın Fazileti

1. Can, Mal ve Namus Dokunulmazlığına Saygı: Peygamberimiz (s.a.v.) Veda Hutbesi'nde, insanların can, mal ve namuslarının dokunulmaz haklar olduğunu vurgulamıştır.

Bu haklara saygı göstermek ve bunlara zarar vermemek Müslümanların en temel görevlerindendir. Cana kıymak veya birisinin malına zarar vermek büyük günahlar arasında sayılmıştır.

2. Mülkiyet Hakkına Saygı: Her insanın mülkiyet hakkı vardır ve bu hak dinimizce korunmuştur. Başkalarının malını haksız yere elinden almak, çalmak veya zarar vermek, Müslümanlar için kesinlikle kabul edilemez bir davranıştır. Meşru yollarla elde edilen mal ve servet, hukuken ve ahlaken korunmalıdır.

3. İnsanların Namus ve Şereflerine Saygı: Bir Müslümanın, diğer insanların namus ve şerefine zarar vermekten kaçınması gerekmektedir. İftira atmak, gıybet yapmak, hakaret etmek gibi davranışlar dinimizde büyük günahlar olarak nitelendirilmiştir.

İnsanların kalbini kırmaktan ve incitmekten kaçınmak, toplum içinde kardeşlik duygularının korunmasına yardımcı olur.

4. Devlet ve Toplum Malına Saygı: Devlet malı, milletin malıdır ve bu sebeple herkesin koruması altındadır. Devletin malına zarar vermek veya onu haksız yere kullanmak, toplumsal düzenin bozulmasına neden olabilir.

Müslümanlar, devletin malını kendi malı gibi korumalı ve ona zarar vermekten kaçınmalıdır.

5. Yardımlaşma ve İyilik Yapma: İslam, insanların birbirlerine yardım etmelerini, iyilik yapmalarını ve toplumsal dayanışmayı teşvik eder. Peygamberimiz (s.a.v.), her Müslümanın bir şekilde yardım etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Eğer maddi imkanlar el vermiyorsa, en azından güzel sözlerle teşvik etmek veya kötülüklerden kaçınmaya yönlendirmek de bir nevi iyilik olarak kabul edilir.

Sonuç: İslam'da topluma karşı sorumluluklarımız, insanların haklarına saygı göstermek, onları korumak ve toplumsal düzenin sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Müslümanlar, bu sorumlulukları yerine getirerek birlikte yaşadıkları topluma katkıda bulunmalı, huzur ve güven içinde birlikte yaşamayı sağlamalıdır.

Editör: Fatma Zehra