İmanın küffara galebe çaldığı savaş: Çanakkale Zaferi İmanın küffara galebe çaldığı savaş: Çanakkale Zaferi

Doç. Dr. Mehmet Yazıcı'nın değerlendirmesine göre, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2024-2028, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturuldu. Planın temel politika eksenleri eğitim, sağlık, ekonomi, liderlik ve karar alma mekanizmalarına katılım, çevre ve iklim değişikliği olarak belirlendi. Belgede, bu politika eksenlerine yönelik "5 Temel Amaç", "20 Strateji" ve "83 Faaliyet" yer aldığı ifade ediliyor.

  1. Yazıcı'ya göre, mevcut eylem planı, daha önce yürütülen benzer çalışmaların devamı niteliğinde ve uzmanlar tarafından hazırlandı.

  2. Ancak, bakanlık tarafından hedeflenen "Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Nesiller ve Güçlü Türkiye" vizyonuna rağmen, eylem planında aile kurumuna yönelik politika eksikliği dikkat çekicidir ve üzerinde durulması gereken bir çelişki olarak nitelendirilmektedir.

  3. Planın içeriği, kadınların toplumda daha etkin ve görünür hale geldiğini gösterse de, aile yapısının bütünlüğü göz ardı edilmiştir. Bu durumun, kadına yönelik şiddet, evlilik yaşının yükselmesi gibi sonuçlara yol açabileceği öne sürülmektedir.

  4. Eğitim alanında elde edilen ilerlemeler olumlu olarak değerlendirilirken, planın özgürlükçü bir yaklaşımla hazırlanmadığı ve belirli bir yaşam tarzını benimsetme amacını öne çıkardığı belirtilmektedir.

  5. Ayrıca, planın aileye odaklanması beklenirken, daha çok Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün etkisinde hazırlandığına dikkat çekilmektedir.

  6. Yazıcı, aile bakanlığının, planları hazırlarken ailenin tüm bileşenlerini göz önünde bulundurması gerektiğini ve aksi takdirde toplumsal çözülme riskinin artabileceğini vurgulamaktadır.