Hadis-i Şerif:

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Cimri ile cömerdin durumu, göğüsleri ile köprücük kemikleri arasına zırh giyinmiş iki kişinin durumuna benzer. Cömert, sadaka verdikçe, üzerindeki zırh genişler, uzar, ayak parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimri ise, bir şey vermek istediğinde zırhın halkaları birbirine iyice geçer, onu sıkıştırır; genişletmek için ne kadar çalışsa da başaramaz.” (Buhârî, Cihâd 89; Zekât 28, Talâk 24; Libâs 9; Müslim, Zekât 76-77. Ayrıca bk. Nesâî, Zekât 61)

Hadisi Nasıl Anlamalı ve Amel Etmeliyiz?

Aşure Nedir? Aşure Nedir?

Peygamberimiz (s.a.v), cimri ve cömert kişileri zırh giyinmiş iki kişiye benzeterek bu benzetme ile cimriliğin ve cömertliğin insan üzerindeki etkilerini somutlaştırır. Cömert kişinin verdiği sadaka ve yaptığı iyilikler, onun üzerindeki zırhı genişletir ve rahatlatır. Cimri ise, bir şey vermek istediğinde üzerindeki zırhın halkaları sıkışır ve onu zorlar. Cömertlik, kişiyi rahatlatırken cimrilik kişiyi daraltır ve sıkıntıya sokar.

Hadisten Çıkarmamız Gereken Dersler:

  1. Cömertlik Ruh Halini Rahatlatır: Cömert kişi, iyilik yaptığında gönlünde bir ferahlık ve huzur hisseder. Bu, manevi bir rahatlamayı sağlar ve kişinin iç dünyasında olumlu bir etki yaratır.

  2. Cimrilik Ruh Halini Sıkıştırır: Cimri kişi, bir iyilik yapmak istediğinde içsel bir baskı ve sıkıntı yaşar. Bu durum, kişinin manevi olarak daralmasına ve huzursuz olmasına neden olur.

  3. İyilik ve Sadaka Mutluluk Getirir: Cömertlik, hem dünyada hem de âhirette mutluluk ve huzur kaynağıdır. İyilik yapan ve sadaka veren kişi, bu davranışlarından dolayı içsel bir mutluluk yaşar.

  4. Cömertlik Ayıpları Örter: Cömert davranışlar, kişinin görünür ve görünmez ayıplarını örter ve kusurlarını silip yok eder. Bu, kişiyi manevi olarak daha temiz ve huzurlu kılar.

  5. İyilik Yapmanın Önemi: Peygamberimiz, insanların kısıtlı imkanlarla bile yapacakları iyiliklerle mutlu olabileceklerini vurgulamaktadır. Bu nedenle, imkanlar ölçüsünde cömert davranmak, hem kişinin hem de çevresinin huzuruna katkı sağlar.

Sonuç:

Cömertlik, insanın ruh halini rahatlatan ve içsel huzur sağlayan bir erdemdir. Cimrilik ise, kişinin manevi olarak daralmasına ve huzursuz olmasına yol açar. Peygamberimizin bu hadisi, cömertliğin önemini ve faydalarını vurgularken cimriliğin zararlarını da gözler önüne serer. Bu nedenle, iyilik yapmaya ve sadaka vermeye teşvik ederek, hem dünyada hem de ahirette huzur ve mutluluğa ulaşmayı amaçlamalıyız.

Editör: Fatma Zehra