Hidâyet, kelime anlamıyla "doğru yolu göstermek ve gerçeğe ulaştırmak" olarak tanımlanır. Bu kavram, Allah'ın kitapları ve peygamberleri aracılığıyla insanlara doğru yolu göstermesi ve onları bu yola ulaştırması olarak ifade edilir. Kelâm ilminde, hidâyet genellikle kulların fiilleri açısından değerlendirilir.

Selef âlimleri, hidâyeti Allah'ın kulu gerçeğe ulaştırması ve ona ilham vererek hayrı kolaylaştırması olarak tanımlar.

Eş'arî âlimler, hidâyeti Allah'ın doğru yolu gösterip ona ulaştırması olarak izah ederken, Mâturidî bilginleri hidâyeti "doğru yolu gösterme" ve "ona ulaştırma" olarak iki kategoride ele alır.

Muharrem Ayında Oruç Tutmanın Fazileti Muharrem Ayında Oruç Tutmanın Fazileti

Mu'tezilî alimler ise, hidâyeti kulda yaratılan bir şey olarak görmeyi irade hürriyetiyle bağdaşmayan bir kavram olarak değerlendirir.

Editör: Emir Aydın