Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onay sürecinden geçen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni duyurdu. Yeni eğitim müfredatı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı başında okul öncesi, 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıflarda uygulanmaya başlanacak. Yalova Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Yalova'daki hazırlık süreci hakkında bilgi verdi.

Akmeşe, "Bakıldığında yeni müfredat okul öncesinde, 1-5 ve 9'uncu sınıflarda uygulanmaya başlanacak. O nedenle de bu sınıflara derse girecek olan öğretmenler yeni müfredatla ilgili eğitimden geçirilecekler. Müfredatın felsefesi öncelikle öğretmenlere anlatılacak. Gerçi yeni müfredatın felsefesini halkımızın da iyi bir şekilde anlamasına ihtiyacımız var. Yeni müfredat her şeyden önce eğitim ve öğretim sistemimize çok ciddi bir sadeleştirme getiriyor. Müfredatta tekrar eden yüzde 30, yüzde 35'lik kısım artık çıkartılmış olacak. Bu sayede zaman kaybının da önüne geçilmiş olacak," dedi.

Yalova Belediyesi’nden İstihdama Büyük Destek Yalova Belediyesi’nden İstihdama Büyük Destek

Sadeleştirilmiş ve gereksiz zaman kaybından arındırılmış yeni müfredatın öğrenciyi daha çok merkeze alan bir eğitim modeli olduğunu da vurgulayan Akmeşe, "Müfredatın sadeleştirilmesi ile 5 bileşen olarak ifade edilen öğrenim durumlarının öğrenciyi merkeze alacak şekilde tasarlandığını net olarak söylemek mümkün. Elbette müfredatın içeriği kadar bunun ne kadar sahiplenildiği, ne kadar anlaşıldığı ve ne kadar doğru uygulandığı ile ilgili de doğru sonuca ulaşılabilir. Biz şu anda bakanlığımızın talimatları ile yeni müfredatın Türkiye Yüzyılı Öğrenim sürecinde en iyi şekilde anlaşılması ve uygulanması için çalışmalarımızı yapıyoruz," diye konuştu.

Yeni müfredatın uygulanmasıyla birlikte, eğitim sistemindeki tekrarların azaltılması ve öğrencilerin daha verimli bir öğrenim süreci geçirmeleri hedefleniyor. Bu kapsamda, öğretmenlerin de eğitimden geçirilerek müfredatın felsefesini ve uygulama yöntemlerini benimsemeleri sağlanacak.

Editör: Masume Masume