"Mü’mini Diri Tutan Namaz"

"Def-i mazarrat celb-i maslahattan evla ve ekdemdir. Doğrunun ikamesi için öncelikli olan, yanlışın defedilmesidir. İman, bir sorumluluk bilincidir. Bu sorumluluk, asgaride olsa bir iradeyi ve belirli ölçüde bedel ödemeyi gerekli kılar. Hangi namaz bizi diri tutar? Baktığınız yer, bakışınızı; durduğunuz yer, duruşunuzu; konumlandığınız yer, konumunuzu belirler. Hz. Peygamber'in "kurrete aynin li" dediği namazın gözümüzdeki değeri nedir? Yine "imadüddin" dini ayakta tutan direk olarak gördüğü namaz, hayatımızda ne kadar ayakta? Samimi olarak kendimize bu soruların cevabını vermemiz lazım.

Kıldığımız namazların bizi diri tutması için öncelikle hangi namaz, nasıl bir namaz bizi diri tutar? sorularına cevap bulmamız elzemdir. Tam da bu noktada zararlı olan zihin yapısından arınmak zorunludur. Ser levhamızdaki dirilikten maksat, İslam'ı coşkuyla yaşama halidir.

Herhangi bir alanda bir heyecan duymak için şüphesiz heyecan dediğimiz hali, duyguyu harekete geçirecek motivasyona ihtiyaç vardır. Bu bağlamda namazın fıkhî yönünü ve İslam'daki zorunluluk boyutunu ilgili kaynaklardan mütala etmek mümkündür. Biz serlevhamıza dair birkaç hususa temas etmek istiyoruz.

Diriliğin/Heyecanın Kaynağı

 1. Samimiyet.
 2. Gereksiz kirli bilgi ve düşünceden arınmak gerek.
 3. Pazarlıksız teslimiyet sahibi olmak.
 4. İtaat.
 5. Şartlar ve çevrenin olması gerek.

Bu bağlamda; a. Arkadaş çevresi. b. Günahlarla araya mesafe koymak.

İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi Sonuçları Açıklandı: Celili Önde Gidiyor. İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi Sonuçları Açıklandı: Celili Önde Gidiyor.

Diriliğin/Heyecan İçin Motivasyon Sebepleri

 1. İnsanın bu hayatta var edilmesinin en büyük gayesini gerçekleştirmiş olur.
 2. İnsanların nefsani anlamda en sıhhatli olanı, yapısal anlamda en adil olanı ve mutluluk bakımından en çok mutlu olanı, salih takva kullardan olmuş olur.
 3. Kişi kendi nefisini kötülüklerden ve çirkinliklerden alıkoymuş takva ehli olmayı gerçekleştirmiş olur.
 4. Yaşadığımız hayat dertlerden ve üzüntülerden hâli değildir. İnsanın bu dert ve üzüntülerin baskısından kurtulmak için dertlerini, üzüntülerini paylaşacağı birine muhtaçtır. Namaz buna en büyük araçtır.
 5. Ayrıca namaz mü’minin dünyevi dert ve kederlerinin kalkması hususunda yardımcıdır.
 6. Hastalıklardan koruyan bir kalkandır.
 7. Namaz, kişinin cesedini canlandırıcı, tembelliğini giderici ve mutlak manada iradesini kuvvetlendiricidir.
 8. Kıyamet gününde kurtuluşun öncül şartıdır.
 9. Kul ile rabbi arasındaki kesintisiz iletişim ve ulaşım vesilesidir.
 10. Kötülüklerden çirkin işlerden insanı korur.
 11. Kıyamet gününde mü’mine bir nur ve burhandır.
 12. Günahlara kefarettir.
 13. İstikamet pusulasıdır.
 14. Zaman bilincini ve düzenli olmayı öğretir.
 15. Müslümana en güzel hal üzere yaşamayı talim eder.
 16. Müslümana hayatında işlerini tam yapmayı öğretir.
 17. Müslümana hayatta izzeti ile nasıl var olacağını öğretir.
 18. Namaz, insanın sosyalleşmesinde öncülük eden bir vesiledir.
 19. Helak edilenlerden olmaktan kurtarır.

Editör: Ömer Faruk