Mukabele geleneği nasıl başlamıştır?

Ramazan-ı Şerif, Kur'an-ı Kerim'in özellikle okunduğu bir mevsimdir. Peygamber Efendimiz her Ramazan ayında Cebrail ile birlikte, o zamana kadar nazil olan Kur'an ayetlerini karşılıklı olarak okurlardı.

Hayatının son Ramazan ayında ise bu mukabeleyi iki kez tekrarladılar. Sahabe efendilerimiz de bu son Ramazan ayında bu mukabeleye katılmışlardır.

Bugünün mukabele geleneği de bu temel esasa dayanır. Mukabele, Efendimiz'den başlayarak sahabenin Ramazan ayında sürekli olarak Kur'an okumalarına dayanan güzel ve manevi bir geleneğimizdir.

Kur'an okumanın sevabı:

İbni Mes'ud (radıyallahu anh) tarafından rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: "Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır.

Ben, 'elif lâm mîm bir harftir' demiyorum; bilakis 'elif' bir harftir, 'lâm' bir harftir, 'mîm' de bir harftir." (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16)

Haber Merkezi