Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında okullarda ölçme değerlendirme uygulamalarını düzenleme amacıyla hayata geçirilen yeni esaslara göre, ortaokul ve liselerde "ülke genelinde", "il ve ilçe genelinde" ve "okul genelinde" olmak üzere 3 farklı ortak yazılı sınav gerçekleştirileceği belirtilmişti.

Bu çerçevede, ortaokul 6. sınıflarda yapılan sınavın ardından, lise 9. sınıf öğrencilerine yönelik Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden ülke genelinde ortak yazılı sınav düzenlendi. Toplamda 1 milyon 100 bin öğrencinin katıldığı bu sınavlar, öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi.

Sınavlarda, öğretim yılına özgü olarak çoktan seçmeli sorular kullanıldı. Yazılı sınavlarda öğrencilerin yanlış cevap sayısı, doğru cevap sayısını etkilemeyecek ve değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Türkçe dersi için dinleme ve konuşma sınavları ise ayrıca okullarda gerçekleştirilecektir.

Geçerli mazereti bulunan öğrenciler, sınava katılmama gerekçelerini, ortak yazılı sınav uygulama tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde velileri aracılığıyla okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirecekler. Mazereti nedeniyle sınava katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları düzenlenecek ve bu sınavlara katılmayan öğrenciler, sınava katılmamış olarak değerlendirilecekler.

Öğrenci velileri, sınav sorularına yönelik itirazlarını dilekçeyle başvurarak 3 iş günü içinde okul müdürlüklerine iletebilecekler. Soru itirazları, ilgili düzeydeki eğitim kurumu yönetimleri tarafından cevaplandırılacak.

Ülke genelinde, il ve ilçe genelinde, okul genelinde yapılan ortak yazılı sınavların soru ve cevap anahtarları, ölçme değerlendirme merkezi müdürlükleri, ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul müdürlükleri tarafından hazırlanacak ve muhafaza edilecektir. Mazeret sınavlarına katılmayan öğrencilere ayrıca mazeret sınavı yapılmayacak, bu öğrenciler sınava katılmamış sayılacaktır.

Öğrenciler, ortak yazılı sınavlarla ilgili süreçte dikkate almaları gereken birkaç önemli adım bulunmaktadır:

 1. Sınavlara İyi Bir Şekilde Hazırlanma:

  • Düzenli çalışma programları oluşturarak sınavlara sistemli bir şekilde hazırlanmalılar.
  • Müfredatı tam olarak kavramaya yönelik çalışmalar yapmalılar.
  • Soru çözerek, deneme sınavlarına katılarak kendilerini test etmeliler.
 2. Sınav Günü Hazırlığı:

  • Sınav günü için gerekli olan malzemeleri (kalem, silgi, cetvel vb.) önceden hazırlamalılar.
  • Sınavın yapılacağı yer ve saat konusunda bilgi sahibi olmalılar.
  • Dinlenmiş ve stresten arınmış bir şekilde sınav gününe başlamalılar.
 3. Sınav Esnasında Dikkat Edilmesi Gerekenler:

  • Soruları dikkatlice okumalılar ve cevaplamadan önce iyice anlamalılar.
  • Zaman yönetimine dikkat etmeli ve her bir soru için ayrılan süreyi doğru kullanmalılar.
  • Soruları cevaplarken düşünce sürelerini iyi değerlendirmeli, gerekiyorsa soruları atlamaktan çekinmemeliler.
 4. Sınav Sonrası:

  Öğrenciler için ara tatil etkinlik takvimi hazırlandı Öğrenciler için ara tatil etkinlik takvimi hazırlandı
  • Sınav sonuçları açıklandığında notları kontrol etmeliler.
  • Eksik veya yanlış cevapları değerlendirmeli ve bu konularda eksikliklerini gidermek için çalışmalılar.
  • Öğretmenlerinden veya rehberlik servisinden destek almalılar, sınav performansları hakkında geri bildirim istemeliler.
 5. Mazeret Durumları:

  • Geçerli bir mazeretleri varsa sınavlara katılamama durumunu, belirlenen süre içinde velileri aracılığıyla okul müdürlüklerine yazılı olarak bildirmeliler.
  • Mazeret sınavlarına katılamayacak durumda olan öğrenciler, bu durumu kabul ederek sınavın yapıldığı günü boş geçirmemeli, ilgili derslerdeki konuları çalışmalılar.
 6. Soru İtirazları:

  • Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler, bu süre içinde dilekçeyle okul müdürlüklerine başvurmalılar.
  • Soru itirazları, okul müdürlükleri tarafından cevaplandırılacaktır.

Öğrenciler, bu adımları takip ederek sınav süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetebilir ve başarılarına katkı sağlayabilirler.