Kadir Gecesi, İslam inancında büyük bir öneme sahiptir. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinin Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (Salallahu Aleyhi Vesellem) Hira Dağı'nda indirildiği bu mübarek gecede, Kur'an'ın insanlığa rehberlik etmeye başladığına inanılır. Kur'an-ı Kerim'de bu geceye özel olarak değinilir ve onun bin aydan daha hayırlı olduğu vurgulanır.

Fetva Kurulu Açıkladı: Yıl İçinde Elde Edilen Paraların Zekâtı Nasıl Hesaplanır? Fetva Kurulu Açıkladı: Yıl İçinde Elde Edilen Paraların Zekâtı Nasıl Hesaplanır?

Bu gecede melekler, Ruh (Cebrail) Allah'ın izniyle her türlü iş için iner ve bu geceyi bir esenlik kapsar. Müslümanlar için Kadir Gecesi, ibadet ve dua ile geçirilmesi gereken müstesna bir zaman dilimidir.

Bu geceyi değerlendirmek için Kur'an okumak, tevbe istiğfar etmek, salat u selam getirmek, zikir yapmak, sadaka vermek ve dua etmek önerilir. Ramazan'ın son on gününde özellikle bu gecenin ne zaman olduğunu bilerek, ibadetlerin artırılması tavsiye edilir. Resulullah (Salallahu Aleyhi Vesellem) ve Hazreti Aişe'nin (radıyallahu anhâ) hadislerinde de belirtildiği gibi, bu özel geceyi değerlendirmek için yapılan dualar ve ibadetlerin kabul edilme olasılığı oldukça yüksektir.