Kur'an'ı Kerim'in Özellikleri

 1. Rahmet ve Bereket: Kur'an, Allah'ın insanlığa en büyük rahmet tecellisidir ve hayır bereket kaynağıdır. (er-Rahmân 55/1-4)

 2. Şüphesizlikten Arınmışlık: Kur'an'da en ufak bir şüphe veya eğrilik bulunmaz. (el-Bakara 2/2, el-Kehf 18/1)

 3. Nur ve Basiret: Kur'an, Allah'tan gelen bir nur ve basirettir, doğru yolu gösterir. (en-Nisâ 4/174, el-Mâide 5/15-16)

  İlahi Mesajlarla Dolu: Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua İlahi Mesajlarla Dolu: Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua
 4. Hidâyet Rehberi: Kur'an, bir hidayet rehberidir ve kendisine uyanları doğru yola ulaştırır. (el-Bakara 2/2, el-İsrâ 17/9-10)

 5. Ruh: Kur'an bir ruhtur, insanları hayata döndürür ve aydınlatır. (eş-Şûrâ 42/52)

 6. Belagat ve Fesahat: Kur'an, sözlerin en güzelidir, belagat ve fesahat bakımından eşsizdir. (ez-Zümer 39/23)

 7. Tekrar ve İnandırıcılık: Kur'an, önemli bilgileri yerinde ve inandırıcı bir şekilde tekrarlar. (en-Nisâ 4/82)

 8. Mükemmel Sözler: Kur'an, azamet sahibi bir kitaptır, sözleri değerli ve şerefli olan bir haberi ifade eder.

 9. Hakim ve Sağlam: Kur'an, hükümleri ve delilleriyle son derece sağlam ve hakimdir.

 10. Değer ve Şeref: Kur'an, son derece değerli ve şerefli bir kitaptır. (el-Mâide 5/3)

 11. Hakimiyet ve Tamamlanmışlık: Kur'an, Allah'ın hakimiyetini ifade eder ve tamamlanmıştır, artık ne bir peygamber ne de başka bir kitap gelecektir. (et-Tevbe 9/32-33)

 12. Son İlahi Kitap: Kur'an, Allah'ın son ilahi kitabıdır ve İslam dinini tamamlar. (el-Mâide 5/3)

Bu özellikler, Kur'an'ı Kerim'in ebedi bir mucize olduğunu ve insanlığa rehberlik etmek için indirildiğini göstermektedir.