Görsel haber için gerçekleştirdiğimiz röportajda, Strateji Enstitüsü Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Şener Mengene, faizsiz ekonominin önemine dair değerli açıklamalarda bulundu. Mengene, kuruluşun amacını dini, milli ve ahlaki değerlere dayalı stratejiler ve projeler geliştirmek olarak tanımladı ve faizle mücadeledeki motivasyonlarını vurguladı.

Röportajda Mengene'nin verdiği cevaplarda faizsiz ekonominin Türkiye'de ve diğer ülkelerde uygulanabilirliği, başarılı örnekleri, ekonomik kalkınmaya katkıları, küresel düzeyde benimsenme süreci, ve finansal sisteme etkileri gibi konular ele alındı. Mengene, faizsiz ekonominin gelir dağılımı, toplumsal ve kültürel boyutları, eğitim ve bilim alanlarına etkileri, diğer ekonomik modellere göre avantajları ve dezavantajları gibi önemli konularda da değerlendirmelerde bulundu.

Merhaba Şener Mengene, röportaj talebimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Görsel Haber: Strateji Enstitüsü Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin kuruluş amacı nedir ve ne tür çalışmaları içermektedir?

Mengene: Düşünce Kuruluşu ve Stratejik Araştırmalar Merkezi olarak dini, milli ve ahlaki değerleri esas alan stratejiler ve projeler geliştirmek ülkemizin ve İslam dünyasının kalkınmasına, güçlenmesine ve birleşmesine katkı sağlamak.

Görsel Haber: Faiz konusuna odaklanmanızın altında yatan motivasyon ve bu alanda yaptığınız çalışmalar hakkında daha fazla bilgi alabilir miyiz?

Mengene: Burada en enemki nokta faizin Allaha ve Peygambere savaş açmak gibi çok ağır bir günah olması, bütün kötülüklerin anası, bütün emekleri ve birikimleri heba eden bir kara delik olması.

Görsel Haber: Faizle ilgili yapılan araştırmalarda hangi bulgulara ulaştınız ve bu bulgular Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Mengene: Ülkemizin sorunlarını incelerken en önemli sorun olarak ekonomiyi, ekonomide de en önemli sorun olarak faiz illetini gördük. Bu nedenle bütün gücümüzü öncelikle bu sorunun çözümüne vermek gerektiğine karar verdik.

Görsel Haber: Faizsiz ekonomi modelinin uygulanabilirliği hakkında ne düşünüyorsunuz ve bu modelin Türkiye'de hayata geçirilmesi için neler gerekmektedir?

Mengene: Bu elbette mümkündür. Önümüzde çok güzel örnekler var. Medinede Peygamber(SAV) kurduğu Faizsiz Ticaret Pazarı, Fütüvvet ve Ahilik Teşkilatları çok önemli referanslardır. Merhum Erbakan Hocanın kısa sürede kısmen uygulayabildiği Adil Düzende çok önemli bir uygulamadır.

Görsel Haber: Faizsiz ekonomi modelinin diğer ülkelerdeki uygulamalarını incelediniz mi? Bu modellerin başarılı olduğu örnekler var mı?

Mengene: Evet, çeşitli örnekler var. Özellikle Güney Asya'da Kooperatifler yoluyla küçük çaplı uygulamalar yapılıyor. Bunlar geliştirilebilir.

Görsel Haber: Faizsiz ekonominin, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmasına nasıl katkı sağlayabileceğini düşünüyorsunuz?

Mengene: Kesinlikle, gelmekte olan ülkelerin en büyük gideri olarak baktığımızda faiz giderleri olduğunu görmekteyiz. Bu sorun çözülürse enflasyon, işsizlik, döviz giderleri, Yüksek maliyetler gibi sorunlarda kolayca ortadan kaldırılıyor.

Görsel Haber: Faizsiz ekonominin küresel düzeyde benimsenmesi için neler yapılmalı ve bu süreçte Türkiye'nin rolü nedir?

Mengene: Bunun için öncelikle bir zemin oluşturulmalı ve pratik uygulamaya geçilmelidir.

Görsel Haber: Medine Ortak Pazarı gibi bir modelin günümüz ekonomisine nasıl entegre edilebileceğini ve hangi faydaları getirebileceğini açıklar mısınız?

Mengene: Entegre edilir. Bunun için niyet ve gayret olması yeterlidir. Bu niyet olduktan sonra Allah da yardım edecektir. Faydaları saymakla bitmez. En başta Allaha ve Peygambere açılan savaşın bitirilmesi ve helal kazanç gibi faydalar başta olmak üzere, enflasyon, yüksek maliyetler ortadan kalkacak, üretim artacak, bolluk bereket artacak, bereket olacak. Bugün bir milyon liralık bir konut, faiz nedeniyle üç milyon oldu. Eğer bunu faizle alırsa dokuz milyona alınıyor. Dünya tarihinde böyle bir zulüm görülmemiştir. Otomotivde aynı şekilde mevcut piyasa da fiyatlar faiz nedeniyle şişti ve otomobiller üç katı fiyata satılıyor.

Görsel Haber: Asrın Ahiliği Teşkilatı'nın günümüz ekonomisine nasıl uyarlanabileceğini ve bu modelin işleyişini özetler misiniz?

Mengene: Öncelikle güven ortamı oluşturulmalıdır. Güven tedbire mani değildir. Peşinatlı, teminatlı, takaslı, faiz ve vade farkı olmadan, altın ve ürün üzerinden değerleme yaparak kolayca ticaret modeli uygulanabilir. Türkiye gibi yüksek enflasyon ve yüksek faiz olan ülkelerde borçlanma altın üzerinden yapılmalı ve borç kadar teminat alınmalıdır.

Görsel Haber: Faizsiz ekonomiye geçiş sürecinde karşılaşabileceğiniz zorluklar neler olabilir ve bu zorlukların üstesinden gelmek için ne gibi stratejiler izlenmelidir?

Mengene: mevcut borca ve faize dayalı sistem, adaletsiz ve insanı değil. 210 ülkede mevzuatta faiz üzerine kurulmuş. Banka ve faizi koruma kanunu var. Bunu iş insanları birlik yaparak çözebilir. Ekonomiye hakim olan kuralı koyar. Mevcut kapitalist siyonist sistem ekonomiye hakim olduğu için istediği kuralı kolayca koydurtuyor.

Görsel Haber: Faizsiz ekonominin gelir dağılımı üzerindeki etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu model gelir adaletini artırabilir mi?

Mengene: Ülkemizin gelirinin yarıdan fazlası faize gidiyor, bu çok büyük bir kayıp, bu kayıp kapatılınca cari açıkta ortadan kalkacak, maliyetler azalınca, gelir dağılımında özellikle önemli şekilde iyileşme ve dar gelirliler açısından daha uygun bir ortam oluşacaktır.

Siirt'te Kadir Gecesi Dualarla ve Duygularla İdrak Edildi Siirt'te Kadir Gecesi Dualarla ve Duygularla İdrak Edildi

Görsel Haber: Faizsiz ekonominin finansal sistem üzerindeki etkileri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bankacılık sektörü bu modele nasıl uyum sağlayabilir?

Mengene: Mevcut bankacılık sistemi faizle para satma üzerine dizayn edilmiş, temel sıkıntı burada, yoksa para transferi, kasa, muhasebe gerekli işlemler faiz olmadan da  yapılabilir.

Görsel Haber: Faizsiz ekonominin sürdürülebilirlik ve çevresel etkileri konusunda neler düşünüyorsunuz? Bu model çevresel açıdan daha sürdürülebilir olabilir mi?

Mengene: Bir sistemin sürdürülebilir olması, uygulanabilir ve pratik avantajları olması ile mümkündür. Bunu asrımızda ahiliği geliştirip uygulayarak sağlayabiliriz. Asrın Ahilik Sistemi uygulanırsa bütün dünyaya kolayca yayılacaktır. Müslüman tacirlerin gittikleri yerlerde İslami iyi temsil etmeleri ile İslamiyet çok geniş coğrafyalara yayıldı.

Görsel Haber: Faizsiz ekonominin küresel ekonomik denge üzerindeki etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu modelin küresel ticaret ve ilişkiler üzerindeki etkileri neler olabilir?

Mengene: Faizsiz Ekonomi dünya ticaretinde dengeyi sağlayacak ve maliyetleri düşürtüp ticaret hacminin büyümesine olumlu katkı yapacaktır.

Görsel Haber: Faizsiz ekonominin eğitim ve bilim alanlarına etkileri hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu modelin eğitim sistemi ve bilimsel araştırmalar üzerindeki rolü nedir?

Mengene: İlim müminin yitiğidir ve nerede bulursa alır düstürüyla bütün bilim ve teknik gelişmeler helal olarak en azami seviyede İnsanlığın hayrına kullanılır.  Eğitimde çok başarılı Medrese, Enderun gibi modellerimiz var yeniden günümüz ihtiyaçlarıda gözonüne alınarak yeniden uygulanmalıdır.

Görsel Haber: Faizsiz ekonominin toplumsal ve kültürel boyutlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu modelin toplumun değerlerine uyumu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Mengene: Faizli kapitalist sistem bütün ahlaki değerleri eğitiyor ve insan onurunu kırıcı adaletsiz bir yapıdır. Faizsiz sistem ise adil paylaşımcı ve insani değerleri koruyan doğal bir sistemdir. Adil ve ahlaki bir yaşam biçimidir.

Görsel Haber: Faizsiz ekonominin diğer ekonomik modellere göre avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bu modelin güçlü ve zayıf yönleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Mengene: Ticareti kolaylaştırıp maliyetleri düşürüyor, haksız kazancı ve tekelleşmeyi ortadan kaldırıyor. Kurumsallaşmaya ihtiyaç var. Sistemin uygulanması için güçlü bir yapılanmaya ihtiyaç var.

Görsel Haber: Faizsiz ekonominin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için iş dünyası, hükümetler ve sivil toplum kuruluşlarının nasıl işbirliği yapması gerekmektedir?

Mengene: Faizsiz Ekonomi hayatın her alanını kapsayan bir yaşam biçimidir. Başarılı bir uygulama için bütün birimlerin bu sisteme entegre olması gerekiyor. Allahın kurallarına uygun yaşayınca bu uyum doğal olarak sağlanıyor. Her birim kendi görevini yaparsa sistem kolayca uygulanır. Devlet burada yasalar ile mevzuatı uygun hale getirmeli gibi düşünebiliriz.

Görsel Haber: Faizsiz ekonominin toplumun farklı kesimlerine nasıl tanıtılması ve kabul ettirilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?

Mengene: Burada medya'ya ihtiyaç var. Faizli sistemin zararları ve yıkıcı etkileri çok iyi anlatılmalı, bunun birde dini sorumluluğu var, bunlar insanlara anlatılmalı ve öğretilmelidir.

Görsel Haber: Son olarak, faizsiz ekonomi konusunda yapmayı planladığınız gelecek projeleriniz hakkında bizi bilgilendirir misiniz?

Mengene: Faizsiz ekonominin oluşturulması için çalışmalar yapıyoruz. Hazırladığımız projeleri ilgili kişi ve kurumlara gönderiyoruz. Bu konuyu gündeme taşımak istiyoruz. Bütün kesimlere faizinin yıkıcı etkilerini anlatıyoruz. Alternatifinide ortaya koyuyoruz. Nasıl uygulanacağını somut örneklerle gösteriyoruz. 

Katılımınız ve değerli görüşleriniz için teşekkür ederiz.

Faizsiz Ekonomi: Şener Mengene'den Stratejik Değerlendirmeler
Faizsiz Ekonomi: Türkiye ve İslam Dünyası İçin Gelecek Vizyonu
Strateji Enstitüsü Liderinden Yol Haritası: Faizsiz Ekonomiye Doğru
Faizsiz Ekonomi: Yükselen Bir Paradigma mı?
Faizsiz Ekonomi: Dini, Milli ve Ahlaki Değerlerin Yolculuğu
Mengene'nin Gözünden Faizsiz Ekonomi: İslam Dünyasında Bir Çığır Açılıyor mu?
Faizsiz Ekonomi: Finansal Dünya Düzeninde Bir Devrim mi?
Strateji Enstitüsü'nün Vizyonunda Faizsiz Ekonomi: Yolun Sonu mu Başlangıcı mı?
Faizsiz Ekonomi: Geleceğin İnşası ve Küresel Etkileri
Yolun Başındaki Faizsiz Ekonomi: Mengene'nin İleriye Bakışı
Strateji Enstitüsü Başkanından Faizsiz Ekonomiye Yol Haritası
Faizsiz Ekonomi: Yeni Bir Paradigma mı, Yoksa Ulaşılmaz Bir Hayal mi?
Mengene'nin Değerlendirmesi: Faizsiz Ekonomi ve Toplumsal Dönüşüm
Strateji Enstitüsü'nün Liderinden Faizsiz Ekonomiye Bakış: Yarının Dünyası Nasıl Şekilleniyor?
Faizsiz Ekonomi: Strateji Enstitüsü'nün Vizyonunda Yolculuk

Editör: Ömer Faruk