Gece İbâdeti: Gönüllerdeki Huzurun Kaynağı Gece İbâdeti: Gönüllerdeki Huzurun Kaynağı

Türk Ocakları, Türk milliyetçiliğinin önemli bir kurumu olarak tarih sahnesinde yerini aldı. İstanbul'da 1912'de kurulan bu cemiyet, Osmanlı İmparatorluğu'nun II. Meşrutiyet döneminde Türk kimliği sorununun belirginleşmesiyle ortaya çıktı. Türk Derneği ve Türk Yurdu Cemiyeti'nin birleşmesiyle kurulan Türk Ocakları, başlangıçta siyasi arenadan uzak durma amacı güderken, zamanla siyasi bir rol üstlendi.

Türk Ocakları, Cumhuriyet döneminde devletle organik bir ilişki kurdu ve Türk milli kimliğinin güçlenmesi için çaba sarf etti. Ancak, 1931'de kapatılan bu kuruluş, çok partili dönemde yeniden faaliyete geçti ve günümüze kadar etkinliklerini sürdürdü. Türk Ocakları'nın amacı, Türk kültürünü ve milli değerleri koruma ve geliştirme misyonunu başarıyla sürdürmektir.

Türk Ocakları'nın kuruluşu ve faaliyetleri, Türk milliyetçiliğinin gelişimi açısından önemli bir role sahiptir. Bu kurum, Türk kültürünü koruma ve yaşatma çabalarıyla Türk toplumunda önemli bir yer edinmiştir.