Haramlar, kendisinde bulunan kötülük sebebiyle baştan itibaren haram kılınan fiiller ve başka bir şeyden dolayı haram kılınan fiiller olmak üzere ikiye ayrılır.

Li-aynihî haramlar, zina, hırsızlık, adam öldürme gibi fiilleri kapsar. Bu fiiller, kötülük içerdikleri için baştan itibaren haramdır. Li-gayrihî haramlar ise, aslında haram olmamalarına rağmen başka bir sebepten dolayı haram kılınan fiillerdir. Örneğin, bayram gününde oruç tutmak veya cuma namazı vaktinde alışveriş yapmak gibi.

Haram kavramı, dinî bir kavram olup sadece Allah'a ait olan bir tespit ve tayin yetkisine sahiptir. İnsanların haramı belirleme veya değiştirme yetkisi yoktur. Peygamber Efendimiz (sav), helalin Allah'ın kitabında helal kıldığı, haramın da Allah'ın kitabında haram kıldığı şeyler olduğunu belirtmiştir.

Haram işleme ve harama bulaşma konusunda iyi niyetli olma, dolaylı yollar veya vasıtalar kullanma, haramı helal kılmaz. Haramdan kaçınmak ve helal olanı tercih etmek önemlidir.

Nexa'nın CS:GO'daki Hassasiyet Ayarları Güncellendi: Profesyonel Oyuncunun Stratejisi Nexa'nın CS:GO'daki Hassasiyet Ayarları Güncellendi: Profesyonel Oyuncunun Stratejisi

Gazi Osman Paşa'nın vefatı ve Polis Günü ve Haftası da önemli tarihler arasındadır. Gazi Osman Paşa, Osmanlı Devleti'nin önemli komutanlarından biri olarak bilinirken, Polis Günü ve Haftası ise polis teşkilatının önemli günlerinden biridir ve polislerin fedakarlık ve hizmetlerini anma vesilesidir.