Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde çağın gereksinimlerini karşılayacak ve öğrencilerin analitik düşünme becerilerini geliştirecek yeni bir eğitim modeli olan Harezmi Eğitim Modeli'ni duyurdu.

Bu model, öğrencilere sadece teorik bilgi sunmanın ötesine geçerek, onların pratik becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Disiplinlerarası bir yaklaşımı benimseyen bu model, teknoloji, fen bilimleri, matematik, sosyal bilimler, sanat ve spor gibi farklı alanlarda öğrencilere kapsamlı bir eğitim sunmayı hedefliyor.

Ortak Sınavlarda Kaynaştırma Öğrencileri Kararı! Ortak Sınavlarda Kaynaştırma Öğrencileri Kararı!

Pilot uygulamaların başlayacağı 27 şehirdeki 115 okulda bu yenilikçi eğitim modeli, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında tüm Türkiye genelinde uygulanacak. Bu dönüşümcü model, öğrencileri geleceğe hazırlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.