Haber Merkezi- Kanun teklifi, Kooperatifler Kanunu'nda değişiklik öngörüyor. Buna göre, kooperatif ve üst kuruluşları yönetim kurulu üyeleri, Kooperatif Bilgi Sistemi'ne (KOOPBİS) aktarılması gereken bilgileri belirli bir süre içinde sağlayamazlarsa Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek ek sürelerle birlikte incelemeye alınabilecek.

Doğal Gaz Desteği Sona Erdi: Faturalara 150 TL Artış Geliyor! Doğal Gaz Desteği Sona Erdi: Faturalara 150 TL Artış Geliyor!

Bu süreçte, KOOPBİS yükümlülüğüne aykırı davrananlara cezai müeyyideler uygulanmayacak. Yürürlüğe girmesi, 26 Nisan 2024 tarihinden itibaren planlanıyor.

Kooperatiflerin ana sözleşmelerini intibak ettirmeleri için öngörülen süre, 2 yıl daha uzatılıyor. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi kararına dayanarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da değişiklik yapılıyor.

Rekabet Kurulu'nun başlattığı soruşturmalar hakkında taraflara daha hızlı ve etkin bir bildirim yapılacak ve savunma süreci daha net belirlenecek.

Ürün ihtisas borsalarıyla ilgili düzenlemeler de yapılmakta. Ürün ihtisas borsalarında gerçekleştirilen işlemlerin yürütülmesi ve denetimiyle ilgili prosedürler Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Ayrıca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nda değişiklik öngörülüyor.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, lisanslı depoculukta belirli ihlaller için idari para cezaları artırılıyor ve yeni cezai yaptırımlar getiriliyor.

Bunlar arasında lisanslı depo işletmelerine ve yetkili sınıflandırıcılara uygulanacak cezalar da bulunmakta.

Son olarak, Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da da değişiklikler öngörülüyor. Kapalı pazar yerlerindeki satış yerlerinin tahsis usulüyle kullandırılmasıyla pazarcıların maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

Sınırlı ayni hak yöntemiyle kiralama usulü kaldırılarak pazarcıların lehine düzenlemeler yapılması planlanıyor. Mevcut haklar, belirlenen süre sonuna kadar geçerli olacak.