Sosyal yardımların tek çatı altında toplanması ve kriterlerinin kesinleştirilmesiyle, hane halkı geliri, mülk sahipliği gibi faktörlere dayalı yeni kıstaslar belirlenecek.

Yüksek gelirli ve dar gelirli ayrımı yapılmaksızın, her vatandaşa hakkaniyetli bir şekilde doğalgaz gibi temel ihtiyaçların ücretsiz sağlanması sağlanacak.

Emekli, asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlara yönelik kira desteği, gıda yardımı, çocuk bakım desteği gibi destekler artırılacak ve çeşitlendirilecek.

Ucuz konut erişimi için yeni finansal çözümler geliştirilerek, TOKİ ve Hazine ve Maliye Bakanlığı iş birliğiyle dar gelirli vatandaşlara konut sahibi olma imkanı sunulacak.

Araç Sahipleri İçin Müjde! Benzin ve Motorine İndirim Geliyor Araç Sahipleri İçin Müjde! Benzin ve Motorine İndirim Geliyor

Bu düzenleme ile sosyal yardımlarda adalet ve hakkaniyetin sağlanması, sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Editör: Masume Masume