Diyanet İşleri Başkanlığı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı tarafından organize edilen "Hafız Kal Halka Açık Hafızlık Yarışması" 2024, hafızlık geleneğini yaşatmayı ve bu alanda yetenekli bireylere destek sağlamayı amaçlıyor. Türkiye genelinde 30 yaş ve üzerindeki herkesin katılabileceği yarışmanın başvuruları, 2 Şubat 2024 tarihine kadar ilçe müftülüklerine yapılacak.

Yarışma, 5 cüz, 15 cüz ve 30 cüz olmak üzere üç kategoride düzenlenecek. Dereceye girenlere çeşitli altın ödüllerin yanı sıra il, ilçe ve bölge yarışmalarında başarı elde edenlere müftülüklerce teşvik ödülleri sunulacak. Türkiye finallerinde birinci olan katılımcılar, 5 tam altınla ödüllendirilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin, 2024 yılı itibarıyla 30 yaş ve üzeri olmaları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışmamış olmaları ve 1 Ocak 2024 itibarıyla Türk vatandaşı olmaları gerekmektedir. Başvurular, 2 Şubat 2024 tarihine kadar ilçe müftülüklerine yapılacaktır. Hafızlık belgesi şartı aranmayacak.

MEB'den okullara yeni eğitim modeli nedir? MEB'den okullara yeni eğitim modeli nedir?

Yarışmanın değerlendirmesi, hafızlık kontrolü, eda-seda ve tecvit üzerinden gerçekleştirilecektir. Katılımcılar, 5 cüz veya 15 cüz kategorisinden birinde yarışmaya başvuruda bulunabilirler. Yarışma, ilçe, il, bölge ve Türkiye finalleri olmak üzere dört aşamada gerçekleşecek.

Ödüller kategorilere göre çeşitlilik gösterirken, dereceye giren katılımcılara altın ödüllerin yanı sıra çeşitli teşvik ödülleri verilecektir. Türkiye finallerinde derece elde edemeyenlere dahi özel ödüller sunulacaktır.

Yarışma takvimi, başvuru tarihleri, değerlendirme esasları ve diğer detaylar için ilçe müftülükleri ile iletişime geçilebilir. Yarışma, hafızlık geleneğine sahip çıkmayı hedefleyen bireyleri bir araya getirerek, bu önemli mirası canlı tutmayı amaçlamaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hafız Kal Halka Açık Hafızlık Yarışması
Diyanet İşleri Başkanlığı Hafız Kal Halka Açık Hafızlık Yarışması Başvuruları İkamet Edilen İlçe Müftülüklerine Yapılacak. Altın Ödüllü Yarışmaya Türkiye Geneli 30 Yaş Ve Üstü Herkes Katılabilir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Ve Kıraat Kurulu Başkanlığı 2024 Yılı Halka Yönelik Geniş Katılımlı Hafızlık Yarışması

Başkanlığımız Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulunca hafızlık müessesesinin korunmasına katkı sunmak ve daha önce hafızlık yapmış, farklı sebeplerle hıfzını zayıflatmış vatandaşlarımızın hafızlıklarını pekiştirmelerine yardımcı olmak amacı ile 2024 yılında, Diyanet İşleri Başkanlığında çalışmayan ve çalışmamış olan vatandaşlarımıza yönelik hafızlık yarışması düzenlenecektir.

Amaç
Daha önce hafızlık yapmış, farklı sebeplerle hıfzını zayıflatmış vatandaşlarımızın hafızlıklarını pekiştirmelerine yardımcı olmak ve hafızlıklarının korunmasına katkı sunmak.

Yarışmanın Ödülleri

İl, İlçe Ve Merkez İlçe Yarışmalarında Başarılı Olan Vatandaşlara Müftülüklerce Teşvik Ödülleri Verilebilir.

1. Kategori (30 Cüz)
Bölge Ödülleri
Birincilik Ödülü 1 Tam Altın
İkincilik Ödülü 1 Yarım Altın
Üçüncülük Ödülü 1 Çeyrek Altın

2. Kategori (15 Cüz)
Bölge Ödülleri
Birincilik Ödülü 1 Yarım Altın
İkincilik Ödülü 1 Çeyrek Altın
Üçüncülük Ödülü 1 Gram Altın

3. Kategori (5 Cüz)
Bölge Ödülleri
Birincilik Ödülü 1 Çeyrek Altın
İkincilik Ödülü 1 Gram Altın
Üçüncülük Ödülü 1 Yarım Gram Altın

1. Kategori (30 Cüz)
Türkiye Finali Ödülleri
Birincilik Ödülü 5 Tam Altın
İkincilik Ödülü 4 Tam Altın
Üçüncülük Ödülü 3 Tam Altın
Türkiye Finalinde Yarışıp Dereceye Giremeyenlere 1 Yarım Altın Ödülü Verilir.

2. Kategori (15 Cüz)
Türkiye Finali Ödülleri
Birincilik Ödülü 3 Tam Altın
İkincilik Ödülü 2 Tam Altın
Üçüncülük Ödülü 1 Tam Altın
Türkiye Finalinde Yarışıp Dereceye Giremeyenlere 1 Çeyrek Altın Ödülü Verilir.

3. Kategori (5 Cüz)
Türkiye Finali Ödülleri
Birincilik Ödülü 2 Tam Altın
İkincilik Ödülü 1 Tam Altın
Üçüncülük Ödülü 1 Yarım Altın
Türkiye Finalinde Yarışıp Dereceye Giremeyenlere 1 Gram Altın Ödülü Verilir.

Yarışmaya Katılım Şartları

Erkek Ve Kadınlar

1) T.C. vatandaşı olmak

2) 1 Ocak 2024 itibari ile 30 yaş üzeri olmak.

3) Diyanet İşleri Başkanlığında çalışmıyor olmak.

4) Diyanet İşleri Başkanlığından emekli olmamış olmak.

5) Yarışma; 5 cüz, 15 cüz ve 30 cüz olmak üzere üç kategoride yapılacaktır. Her yarışmacı bir kategoriden yarışmaya katılabilecektir.

6) Yarışmaya 5 cüz veya 15 cüz kategorisinden katılacak olanlar, müracaat sırasında cüz aralıklarını belirteceklerdir.

7) Yarışmacılar ikamet ettikleri ilden yarışmaya müracaat edeceklerdir.

8) Hafızlık Belge şartı aranmayacaktır.

Müracaat
• Şartları taşıyan vatandaşlarımız, 1 Ocak 2024 – 2 Şubat 2024 tarihleri arasında bulundukları yerdeki ilçe müftülüğüne müracaat edeceklerdir.

• Bu şartnamede belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan katılımcının başvurusu iptal edilecektir.

Uygulama

1) Değerlendirme; ilgili kurullarca hıfzı kontrol, eda-seda ve tecvit üzerinden yapılacaktır.

2) Yarışmaya; ilçe bazında başlanacak ve yarışmaya katılım şartlarına sahip istekli tüm vatandaşlarımızın katılımı sağlanacaktır. İlçe birincileri belirlendikten sonra bunlar arasında il merkezinde yapılacak yarışma sonucunda bölge yarışmasında ili temsil edecek olan il birincisi tespit edilecektir. İl birincilerinin katılacağı bölge finallerinde ise Türkiye final yarışmasında bölgeyi temsil edecek bölge birincisi belirlenecektir.

3) İlçe, il, bölge ve final yarışmalarında daha çok katılımın sağlanması amacıyla halkın katılımının yoğun olduğu mekanlar ve saatler tercih edilecektir.

Değerlendirme Esasları

1- Hafızlık Yarışmasında Seçici Kurullar Şu Hususlara Dikkat Eder:

A) Genel İlkeler
1) Yarışma sırası ve hazırlanan soru zarfları kura ile belirlenecektir.

2) Her adaya üç soru sorulacaktır.

3) Yarışmacıya her soru için beşer dakikalık süre tanınacaktır.

B) Sorular

1) Birinci soru sayfa başından olacaktır.

2) 2. ve 3. soru sayfa geçişli olacaktır.

C) Okuyuş Tarzı

1) Yarışmacı okuyuşlarda hadr veya tedvir usullerinden birini seçebilecektir.

D) Not Baremi

1) Hıfzda her soru 20 puan, (3 x 20 puan= 60 puan)

2) Tecvid ve meharic-i huruf 30 puan,

3) Eda-sada 10 puandır.

E) Değerlendirme

1) Yarışmacı takılırsa geriden almasına iki defa imkân verilecektir. Birinci uyarıda okuyabilirse bir ( 1 ) puan, ikinci uyarıda okuyabilirse bir ( 1 ) puan daha düşülecektir. Yarışmacı takılır ve kurul tarafından hatırlatma (fetih) yapılınca devam edebilirse üç ( 3 ) puan daha düşülecektir.

2) Yarışmacıya 3 hatırlatma (fetih) yapılırsa soru iptal edilir. O sorudan puan alamaz.

3) Yarışmacı hezreme şeklinde (aşırı süratli) veya her bir soru için tanınan beşer dakikalık süreyi aşarak çok ağır okursa toplamda 5 puan düşülecektir.

4) Yarışmacı yanlış okuduğunu fark edip (uyarı yapılmadan) kendisi hemen düzeltme yaparsa çeyrek (0,25) puan düşülecektir.

5) Her tecvit ve meharic-i huruf, sıfatı huruf, vakıf ve ibtida hatasından yarım (0,5) puan düşülecektir.

6) Puanlamada eda-sada yönünden değerlendirme, Seçici Kurul Üyelerinin takdirine bırakılmıştır.

Değerlendirme İle ilgili Diğer Hususlar

Yarışmacıların puanı, yarışma Seçici Kurul Üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Eşitlik olması halinde sırasıyla not baremindeki değerlendirmeye esas olan hususlardaki puanlara bakılarak komisyonca takdir kullanılır.

Diğer Şartlar
1) İlgili kurullarca yapılan değerlendirme sonuçları ve kararları bir tutanakla tespit edilerek özel dosyasında saklanır.

2) İl, bölge ve Türkiye Final yarışmalarının yapılacağı il müftülükleri, yarışmalarla ilgili koordineyi sağlayacak, ayrıca yarışmacıların iaşe ve ibatelerini de karşılayacaktır.

3) İl dışından bölge ve Türkiye Final yarışmalarına katılacak yarışmacı ve jürinin görevlendirmeleri, Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılacaktır.

4) İlçe, Merkez İlçe, İl ve Bölge yarışmalarının sonuçları, yarışmaları takip eden hafta içinde Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığına bildirilecektir.

5) Yarışma sonuçları, tutanakların Seçici Kurulda görevli bütün üyelerce imzalanmasından sonra ilan edilecektir. Dereceye giren personele mahallince hazırlanan ödüller protokol sırasına göre yetkililerce verilecektir.

6) İlden bölge merkezlerine yarışmacı olarak gideceklerin yolluk ve yevmiyeleri temsil ettikleri ilin TDV şubelerince, bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılacakların yolluk ve yevmiyeleri Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulunca ödenecektir.

7) Türkiye finalleri, finalin yapılacağı ilin müftülüğü tarafından kayda alınacak ve Başkanlığa gönderilecektir.

8) Yarışmalara katılan vatandaşlarımız, bu şartname hükümlerini ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kararları geçerlidir.

9) Seçici kurullarda başkan ve üye olarak görevlendirilen ve kurumlarınca yolluk ve yevmiye ödenmeyenlere il, ilçe ve bölge kurulları için azami net 300 (üçyüz) TL; Yüksek Seçici Kurulda ise azami net 500 (beşyüz) TL ile iaşe, ibate ve yol masrafları yarışmanın yapıldığı ilin Türkiye Diyanet Vakfı şubelerince karşılanır.

10) Bölge ve Türkiye Finallerinde verilecek olan altın ödülleri, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezince karşılanacaktır.

11) Bölge ve Türkiye Finallerine katılan yarışmacıların ödülleri Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezince yarışmanın yapılacağı il şubelerine önceden gönderilecek, ilgili müftülükçe de ödüller temin edilerek yarışma günü takdim edilecektir.

12) Yarışmaların online yapılması durumunda yarışmaya katılacak temsilci, bulunduğu ilçe veya il müftülüğünden yarışmaya katılacak olup gerekli teknik altyapı il veya ilçe müftülüğü tarafından hazırlanacaktır.

13) Bölge finallerinde yarışacak illerin sayısı dört ve dördün altına düştüğü durumlarda, o bölgede yarışacak iller Başkanlığımızca belirlenecek olan diğer bölgelerde yarışmaya katılacaktır.

14) Tüm kategorilerde puanı 70’in altında olan yarışmacılar dereceye giremez.

Seçici Kurullar

1- Merkez İlçe, İlçe, İl ve Bölge Seçici Kurulları

a) Merkez İlçe, İlçe Seçici Kurulları: Merkez ilçe ve ilçelerde il veya ilçe müftüsünün; dini yüksek ihtisas/dini ihtisas merkezlerinde müdürün başkanlığında; bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, dini yüksek ihtisas/ dini ihtisas merkezinden bir eğitim görevlisi, bir şube müdürü, imam hatip lisesi meslek dersi öğretmenlerinden bir kişi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinden bir kişi, baş vaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi, aşere – takrip icazeti almış bir kurra hafız yoksa hafız ve rehber öğreticilerden bir kişi olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Kadın yarışmacıların komisyonlarında komisyon üyelerinin en az iki tanesi kadınlardan oluşturulacaktır.

b) İl Seçici Kurulları: İl genelindeki seçmelerin yapılmasında il seçici kurulu; il müftüsünün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, dini yüksek ihtisas/dini ihtisas merkezinden bir eğitim görevlisi, imam hatip lisesinden bir meslek dersi öğretmeni, baş vaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi, aşere – takrip icazeti almış bir kurra hafız yoksa hafız ve bir rehber öğreticiden olmak üzere en az beş kişiden oluşur.
Kadın yarışmacıların komisyonlarında komisyon üyelerinin en az iki tanesi kadınlardan oluşturulacaktır.

c) Bölge Seçici Kurulları: Bölge seçici komisyon başkanı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulunca, komisyonun diğer üyeleri ise yarışmanın yapılacağı il müftülüğü tarafından belirlenecek olup il müftüsü veya il müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesi öğretim üyelerinden/görevlilerinden bir kişi, dini yüksek ihtisas/dini ihtisas merkezinden bir eğitim görevlisi, imam hatip lisesinden bir meslek dersi öğretmeni ve aşere – takrip icazeti almış bir kurra hafız yoksa hafız olmak üzere en az beş kişiden oluşur.
Kadın yarışmacıların komisyonunda komisyon üyelerinin en az iki tanesi kadınlardan oluşturulacaktır.

2- Yüksek Seçici Kurul: Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığınca belirlenir.

3- Seçici Kurullar ile İlgili Diğer Hususlar:

a) Seçici kurullarda kurra hafız veya hafız olanlar tercih edilecek, bulunmaması halinde diğer kişilerden oluşturulacaktır.

b) Her yarışma için ayrı bir seçici kurul oluşturulacaktır. Yeterli sayıda görevli bulunmaması halinde, bir görevliye birden fazla seçici kurulda görev verilebilecektir. Zaruret halinde aynı seçici kurul görev yapabilecektir.

Hafızlık Yarışması Takvimi

Erkek Hafızlık Yarışması
Müracaat Tarihi: 1 Ocak 2024 – 2 Şubat 2024
Merkez İlçe Ve İlçelerdeki Yarışmaların Son Tarihi: 01 Mart 2024
İl Yarışmalarının Son Tarihi: 29 Mart 2024
Bölge Yarışmalarının Yapılacağı Tarih: 20 Nisan 2024
Türkiye Finalinin Yapılacağı Tarih: 12 Mayıs 2024
Türkiye Finalinin Yapılacağı Yer: Ankara

Kadınlar Hafızlık Yarışması
Müracaat Tarihi: 1 Ocak 2024 – 02 Şubat 2024
Merkez İlçe Ve İlçelerdeki Yarışmaların Son Tarihi: 01 Mart 2024
İl Yarışmalarının Son Tarihi: 29 Mart 2024
Bölge Yarışmalarının Yapılacağı Tarih: 18 Nisan 2024
Türkiye Finalinin Yapılacağı Tarih: 18 Mayıs 2024
Türkiye Finalinin Yapılacağı Yer: İstanbul