İTTİHADUL ULEMA Fetva Kurulu 'Zekat alan kişinin muhtaç olmadığı ortaya çıkarsa ne yapılır?' sorusuna yanıt verdi.

Fetvada, şu ifadelere yer verildi.

Adana'da Minibüs Faciası: 3 Ölü, 18 Yaralı! Adana'da Minibüs Faciası: 3 Ölü, 18 Yaralı!

'Zekatın geçerli olma şartlarından biri de verilen kişinin Kur'an-ı Kerim'de geçen sınıflardan birine dahil olması gerektiğidir. Hak etmediği bilinen birine verildiği takdirde zekat yerine gelmiş olmaz. Hanefî mezhebine göre hak ettiği düşüncesiyle birine zekat verilir de sonra aksi çıkarsa zekat yerine gelmiş olur (İbn Kudame, el-Muğnî). Şafiî mezhebine göre zekat alan kişinin aslında muhtaç olmadığı ortaya çıkarsa; verirken zekat olduğu belirtilmişse mal duruyorsa kendisi yoksa bedeli geri alınır. Zekat olduğu belirtilmemişse geri alınmaz ve zekat sorumluluğu da ortadan kalkmaz (Nevevî, el-Mecmu', VII, 276).' (İLKHA)