4 Şubat 2001 tarihinde aramızdan ayrılan Mahmud Esad Coşan Hocaefendi, Tasavvuf Mürşidi ve akademisyen kimliğiyle Türkiye'ye önemli katkılarda bulunmuş bir isimdir. Kendisini öne çıkaran kadife sesi ve mütevazı tavırlarıyla tanınan Coşan Hocaefendi, "İslam, hayatı mümin bir üslupla yaşama sanatıdır." anlayışıyla gönülleri fethetmiştir.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde doğan Mahmud Esad Coşan, ilmi ve manevi birikimiyle öne çıkan bir ailede dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisi Bölümü'nden mezun olduktan sonra akademik kariyerine devam etmiş, birçok eser ve makale kaleme almıştır.

İslam'ın öğretilerini sadece dindarlıkla sınırlamayan Coşan Hocaefendi, "Manevi Kalkınma Raporu" gibi önemli çalışmalara da imza atmıştır. Gönüllü katkıları ve eğitim faaliyetleriyle bilinen Mahmud Esad Coşan, 1987'de emekliye ayrıldıktan sonra da irşad hizmetlerini sürdürmüş ve öğrencilerine önemli öğütler vermiştir.

Hocaefendi'nin vefatından sonra öğretilerini devam ettirmek adına birçok vakıf ve dernek kurulmuş, onun etkisiyle birçok medya organı faaliyete geçmiştir. Ayrıca, Hakyol Vakfı bünyesinde İstanbul’da bir hadis enstitüsü, Ankara’da bir fıkıh enstitüsü kurulmuş, Avustralya'ya yerleşen Coşan Hocaefendi, burada da önemli cami ve kültür merkezlerinin açılmasına öncülük etmiştir.

Ramazan Sonrası Maneviyatı Sürdürme Rehberi: Ramazan'dan Sonra Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Ramazan Sonrası Maneviyatı Sürdürme Rehberi: Ramazan'dan Sonra Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Mahmud Esad Coşan Hocaefendi, yaşamı boyunca öğrencilerine güzel ahlakı, ilmi birikimi ve manevi değerleri aşılamış, bıraktığı eserlerle Türk İslam dünyasında önemli bir miras bırakmıştır.