Batman Belediyesi'nin Şahmeran Heykeli Tepkisi! Batman Belediyesi'nin Şahmeran Heykeli Tepkisi!

Vergi paketi çerçevesinde, özellikle hizmet sektörü ve elektronik ticaret platformlarındaki işletmeler için yapılan ödemelerde tevkifat uygulaması öngörülüyor. Mükelleflerin beyan ettiği gelir ile yapılan yoklamalar arasında belirli bir fark bulunması halinde, mükellefler izaha davet edilecek ve gerekli görülmesi durumunda cezalar artırılacak.

Kayıt dışı çalışanlara yönelik cezalar da önemli bir değişikliği içeriyor. Verginin 1 katı olarak kesilen cezalar, kayıt dışı çalışanlarda 1,5 katına, verginin 3 katı olan cezalar ise 4,5 katına çıkarılacak. Ayrıca, mal teslimi veya hizmet ifalarına ilişkin para transferlerinin başkasına ait banka hesaplarına yapılması durumunda özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Pakette ayrıca, POS cihazlarını başka mükelleflere kullandıran veya başkasına ait POS cihazlarını kullananlar için de ağırlaştırılmış cezalar öngörülüyor. Satıcıların alıcıya belge düzenlemediğinin bildirilmesi durumunda ise satıcıya üç kat özel usulsüzlük cezası uygulanacak.

Kiraya verilen meskenlerde elden alınan kira bedelleri için de düzenlemeler getiriliyor. Kiracılara elden kira ödemelerinde özel usulsüzlük cezası kesilecek; ancak kiracıların ödemeyi idareye bildirmesi halinde ceza uygulanmayacak.

Son olarak, Vergi Usul Kanunu'ndaki bazı kaçakçılık suçları için hapis cezalarının alt sınırının 5 yıla çıkarılması yönünde çalışmalar yapılıyor; ayrıca etkin pişmanlık hükümleri de revize edilecek.

Editör: Masume Masume