Yalan, insan için en kötü sıfat olan münafıklık belirtisidir. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Kendimize Karşı Sorumluluklarımız Kendimize Karşı Sorumluluklarımız

"Münafığın belirtisi üçtür:

1. Konuştuğu zaman yalan söyler,
2. Söz verdiği zaman sözünde durmaz,
3. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanet eder (onu korumaz)." (Buhârî, "İmân", 25, Müslim, "İmân", 25.)

Kaynak: İslam İlmihali, Diyanet