IOM tarafından yayımlanan "2024 Dünya Göç Raporu", rekor sayıda yerinden edilmiş kişi ve düzensiz göçmen sayısındaki büyük artışı da içeren küresel göç yapısındaki önemli değişiklikleri ortaya koyuyor.

İtalyan Siyasetçiden Filistin Eylemi: Pencereden Atlayıp Bayrak Astı İtalyan Siyasetçiden Filistin Eylemi: Pencereden Atlayıp Bayrak Astı

Raporda, uluslararası göçün insani gelişme ve ekonomik büyümenin itici gücü olmaya devam ettiği vurgulanıyor. Ayrıca, 2000'den 2022'ye kadar uluslararası bağışların yüzde 650'den fazla artarak 128 milyar dolardan 831 milyar dolara yükseldiği belirtiliyor.

Çoğu analistin Kovid-19 salgını nedeniyle bağışların önemli ölçüde azalacağı yönündeki tahminlerine rağmen, raporda bu alandaki artışın devam ettiği ifade ediliyor.

Raporda, 831 milyar dolarlık bağışın 647 milyar dolarının düşük ve orta gelirli ülkelere gönderildiği ve bu bağışların bu ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılasının önemli bir bölümünü oluşturabileceği belirtiliyor. Ayrıca, bu bağışların bu ülkelerdeki doğrudan yabancı yatırımı aştığı aktarılıyor.