Teheccüd namazı kılmak, Peygamber Efendimiz'in yaşamı boyunca devamlı yaptığı sünnetlerden biridir.
Uykudan uyanınca "Öldürdükten sonra bizi dirilten Allah'a hamd olsun. Dönüş ancak O'nadır." duasını okumak sünnettir.
Tuvalete girerken "Allah'ım, şeytanların erkeklerinden ve dişilerinden sana sığınırım!" duasını yapmak ve çıktıktan sonra "Allah'ım, affını isterim, beni mağfiret eyle!" demek sünnettir.
Abdest aldıktan sonra kelime-i şehâdet getirmek sünnettir.
Kur'an'ı güzelce ve doğru bir şekilde okumak Peygamber Efendimiz'in yolu ve sünnetidir.
Sabahleyin erken kalkıp işe başlamak, fiilî bir sünnettir.
Emek vererek geçinmek, peygamberlerin sünnetidir.
Günde en az yüz defa tevbe ve istiğfar etmek sünnettir.
Felak ve Nâs sûrelerini okuyarak Allah'a sığınmak fiilî bir sünnettir.
Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak sünnettir.
Yemek yemeye besmeleyle başlamak ve sağ elle yemek yemek sünnettir.
Yemekten sonra tabağı iyice sıyırmak, besinleri israf etmemek için Peygamber Efendimiz'in sünnetidir.
Suyu tek nefeste içmemek, üç defada içmek sünnettir.
Bir şey yedikten sonra "Elhamdülillah" demek sünnettir.
Vedalaşırken "Allahaısmarladık" demek veya "Tevekkeltü alellah" demek sünnettir.
Ayakkabı ve elbise giyerken sağdan başlamak, bir yere girerken sağ ayağını önce koymak sünnettir.
Suyu veya sütü içerken, bir miktarını bırakarak içmek ve yanındakilere ikram etmek sünnettir.
Selâm vermek sünnet, almak ise farzdır.
Binitli olan yürüyene, yürüyen oturana, sayıca az olan çok olana selâm vermek sünnettir.
Çocuklara selâm vermek Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinden biridir.
İşrak namazı kılmak sünnettir.
Esneme anında ağzı el ile kapatmak sünnettir.
Hasta ziyareti sünnettir.
Hasta ziyaretine giden kişinin dua etmesi ve şifa dilemesi sünnettir.
Ölen birinin gözlerini kapatmak sünnettir.
Faziletli insanlarla bir arada olmayı istemek ve onlara yakın olmak sünnettir.
İzin isteyenin kim olduğunu söylemesi sünnettir.
Kim olduğu sorulan kişinin kendisini tanıtması sünnettir.
Yola çıkarken ve dönerken dua etmek sünnettir.
Cihaddan veya yolculuktan dönenleri karşılamak Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinden biridir.

Hediyeleşmek sünnettir.
Herkesin imkanları ölçüsünde infakta bulunması, büyük sevaplar arasında yer alır ve Peygamber Efendimiz'in sünnetlerindendir.
Kendisinden daha alt düzeyde olanlara bakmak, manevi faziletler konusunda daha üstün olanlara özenmek sünnettir.
Kölelere, hizmetçilere ve çırağa iyi muamelede bulunmak, onlara yardımcı olmak sünnettir.
İyiliğe teşekkür etmek, birbirlerine hayır dua etmek sünnettir.
Yeni doğan bir çocuğa tatlı bir şey yalatmak sünnettir.
Faziletli mekanları ziyaret etmek sünnettir.
Kubâ Mescidi'ni cumartesi günleri ziyaret edip orada iki rek'at namaz kılmak sünnettir.
Sevdiği kişilere sevgisini ifade etmek sünnettir.
Dua ederken elleri kaldırmak sünnettir.
Kur'an okumak ve tecvid kurallarına uygun bir şekilde öğretmek Peygamber Efendimiz'in sünnetlerindendir.
Namazdan çıktıktan sonra üç defa "Estağfirullah" diyerek istiğfar etmek sünnettir.
Yoldan veya seferden dönenleri karşılamak ve onlara selam vermek Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinden biridir.
Hediyeleşmek sünnettir.
İmkânlar ölçüsünde yardımlaşmak, Peygamber Efendimiz'in sünnetlerindendir.
Konuları açıklamak için misaller vermek, eğitim ve öğretimde etkili bir yöntemdir ve sünnettir.
Namaz kılarken arkaya sütre koymak sünnettir.
Ezan okumak, İslam'ın temel esaslarından biridir ve sünnettir.
Ezan okurken sağa sola dönme sünnettir.
Ezanı dinlemek ve bitince dua etmek sünnettir.

Kendimize Karşı Sorumluluklarımız Kendimize Karşı Sorumluluklarımız

Camiye erken gitmek ve ilk saflarda yer almak sünnettir.
Müminlerin seferde olsalar bile cemaatle namaz kılmaları sünnettir.
Cemaatle kılınan namazı kısa tutmak ve hutbeyi uzatmamak, Peygamber Efendimiz'in sünnetidir.
Namazda safları düz tutmak sünnettir.
Saçı ve sakalı düzeltmek sünnettir.
Güzel koku sürmek sünnettir. Ancak kadınların dışarı çıkarken koku sürmeleri yasaklanmıştır.
Cenazenin arkasından kabre kadar gitmek sünnettir.
Cenaze namazı kılındığı zaman, herkesin içtenlikle dua etmesi sünnettir.
Cenazeyi teşyi etmek, namazını kılmak ve kabre defnetmek farz-ı kifaye, diğer hizmetler ise sünnet ve müstehaptır.
Davetlere icabet etmek sünnettir.
Dertlilere yardımcı olmak sünnettir.
Aksıranın ağzını kapatması sünnettir.
Yemin edenin yeminini yerine getirmesine yardımcı olmak sünnettir.
El sıkışmak sünnettir.
Yola çıkarken ve zorluklarla karşılaşıldığında Allah'a sığınmak ve dua etmek sünnettir.
Herhangi bir topluluktan korkan ve zarar görmekten korkan kimsenin Allah'a sığınması sünnettir.
Cuma günü gusül abdesti almak ve bedenin temizlenmesi sünnettir.
Cuma namazının ardından camide iki rek'at, eve dönünce evde iki rek'at namaz kılmak sünnettir. Herkes kendi durumuna göre bunu gerçekleştirebilir.
Sahura kalkmak sünnettir.
Orucu açarken acele etmek sünnettir.
İftarı hurma ile yapmak sünnettir.
İftarın ardından kısa ve öz dua etmek sünnettir.
Kadir Gecesi gibi önemli fırsatları kaçırmamak için dikkatli olmak sünnettir.
Kadir Gecesi'nde namaz kılmak, Kur'an okumak, dua etmek ve tefekkürde bulunmak sünnettir.
Ramazan ayında normalden daha fazla ibadet etmek ve son on gününde diğer günlerden daha fazla çaba sarf etmek Peygamber Efendimiz'in sünnetlerindendir.

Ramazanın son on gününde, mescitte itikafa girmek sünnettir. Her yerde bir camide itikaf sünnetinin devam ettirilmesi uygun olabilir. Hanımlar ise evlerinde itikafa çekilebilirler.
Pazartesi ve Perşembe günlerini oruçlu geçirmek sünnettir, Peygamber Efendimiz bu günlerde oruç tutmayı tercih ederlerdi.
Eyyam-ı biz denilen her kameri ayın 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutmak sünnettir.
Umre yapmak sünnettir.
Bayram namazlarına ve seyahatlerde yola çıkarken ve dönerken farklı rotalardan gitmek Peygamber Efendimiz'in sünnetidir.
Muharrem ayının onuncu günü olan Aşure gününde oruç tutmak sünnettir.
Konuşmanın veya susmanın hangisinin daha hayırlı olduğuna göre hareket etmek gerekir. Eşit durumlarda ise susmak sünnettir.
Yeni bir elbise giyildiğinde Allah'a şükretmek ve hamdetmek sünnettir.
Bıyıkları kısaltmak sünnettir.
Sakalı bırakmak sünnettir.
Misvak kullanmak sünnettir.
Buruna su çekmek sünnettir.
Tırnakları kesmek sünnettir.
Parmak boğumlarını temizlemek sünnettir.
Koltuk altı kıllarını almak sünnettir.
Edep yerlerini temizlemek sünnettir.
İstinca yapmak (taharetlenmek) sünnettir.
Mazmaza (ağıza su vermek) sünnettir.
Misafire ikram etmek sünnettir.
Erkeklerin ev işlerinde ailelerine yardımcı olması sünnettir.
Çocuk sevgisi, doğal bir duygu olup Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinden biridir.
Yatsı namazında Şems, İnşikak ve Leyl gibi orta uzunluktaki sureleri okumanın sünnet olduğu kabul edilir.
Bakara Suresi'nin son iki ayeti olan Âmenerrasûlü’yü her gece okumak sünnettir.
Tebareke Suresi'nin ezberlenmesi ve her gece yatmadan önce okunması Peygamber Efendimiz'in sünnetlerindendir.
Uykuya dalmadan önce, yakılan bir ateşi söndürmek sünnete uygun bir davranıştır.
Uyumadan önce, namaz kılacakmış gibi abdest almak, sağ yanına yatmak ve uyku duasını okumak sünnettir.
Uyku için yatağa girildiğinde sağ eli yanağın altına koymak ve sağ tarafı üzerine yatmak sünnete uygun bir davranıştır.
Gece yatmadan önce, Ayet-el Kürsi'yi okumak sünnete uygun bir davranıştır.
Adet edinilen hayırlı işleri, sünnetleri, ibadet ve taatleri sürekli olarak yapmakta kararlı olmak gerekir.