Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, müminlerin şefaatçisi olarak kabul edilen bu dua ile dua etmiştir. Duasının Arapça Türkçe okunuşu ve anlamı şöyledir:

Hadislerdegecendualar30

O Besinden Her Sabah 2 Tane Yiyenin Sindirim Sorunu Kalmayacak! O Besinden Her Sabah 2 Tane Yiyenin Sindirim Sorunu Kalmayacak!

Okunuşu: "Allâhümme innî es’elüke mucibati rahmetike ve azâime mağfiretike ve’s-selâmete min külli ismin ve’l-ganîmete min külli birrin ve’l-fevze bi’l-cenneti ve’n-necâte mine’n-nâr."

Anlamı: "Allahım! Senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, her türlü günahtan uzak durmayı, bütün iyilikleri işlemeyi, cennete kavuşup cehennemden kurtulmayı nasip etmeni niyâz ediyorum." (Hâkim, el–Müstedrek, I, 525. Ayrıca bk. Tirmizî, Vitir 17)

Bu dua, müminlerin Allah'ın rahmetinden ve bağışlamasından yararlanmalarını, doğru yolda ilerlemelerini ve cennetlikler arasında olmalarını dile getirir.