27 Mayıs 1960 Darbesi: Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Askerî Darbesi 27 Mayıs 1960 Darbesi: Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Askerî Darbesi

Hz. Dâvûd'un oğlu Süleyman'a yaptığı anlamlı tavsiyesi şöyle: "Yavrucuğum! Geceleyin fazla uyuma! Zira geceleyin fazla uyku, kişiyi kıyamet günü fakir bırakır."

Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bu hadisi şöyle aktarmıştır: Câbir bin Abdullâh -radıyallâhu anhümâ- anlatıyor: "Hazret-i Dâvûd -aleyhisselâm'ın oğlu Süleyman -aleyhisselâm-'ın annesi, oğlu Süleyman -aleyhisselâm-'a bu önemli uyarıda bulunmuştur." (İbn-i Mâce, İkàmetü's-Salâh, 174)