Bu gelenek, Kur'an'ı ve Peygamber'in uygulamalarını temel alırken, farklı mezhepler ve yorumlar içinde bir birlik sağlar."

Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat terimi, Hz. Peygamber'in öğretilerini ve uygulamalarını takip eden Müslümanları ifade eder.

Sahabelerin yaşamlarından ve öğretilerinden etkilenenler, İslam'ın ana yolunu temsil ederler. Ancak zamanla siyasi çatışmalar ve farklı mezhepler ortaya çıkmıştır.

Örneğin, Haricilik ve Şia gibi gruplar, ana topluluktan ayrılmıştır. Ancak, Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat, Kur'an ve Peygamber'in öğretilerine dayanan bir birlik sağlar.

Tarihte Bugün Ne Oldu? 22 Mayıs’ta Doğan ve Ölen Ünlüler? 22 Mayıs’ta Türkiye'de ve Dünyada Yaşanan Olaylar Tarihte Bugün Ne Oldu? 22 Mayıs’ta Doğan ve Ölen Ünlüler? 22 Mayıs’ta Türkiye'de ve Dünyada Yaşanan Olaylar

Bu kavram, İslam'ın temel inançlarını benimseyen ve çeşitli mezhepler arasında bir bağlantı kurarak Müslümanları kucaklayan kapsayıcı bir yaklaşımı temsil eder.