Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Cumhurbaşkanının Merkez Bankası başkanı ve rektör atama yetkilerine ilişkin kararını değerlendirdi. Uçum, yetkilerin iptal edilmediğini ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde aynen devam ettiğini vurguladı.

"CUMHURBAŞKANI'NIN YETKİLERİ AYNEN DEVAM EDİYOR"

Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AYM'nin 2018 tarihli 703 sayılı Anayasa'da Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı maddelerine ilişkin iptal kararını değerlendirdi.

Yetki Kanunu kapsamında çıkarılan 703 sayılı KHK ile çeşitli kanunlardaki 2 bin 375 hükümle ilgili düzenleme yapıldığını hatırlatan Uçum, Anayasa Mahkemesine bu hükümlerden sadece 108 konuda iptal başvurusu yapıldığını belirtti.

AYM'nin Kararı ve Sonuçları:

Uçum, AYM'nin bazı konularda iptal kararı verdiğini ancak bu iptallerin KHK ile değil kanunla düzenleme yapılması gerektiği gerekçesiyle olduğunu ifade etti. Şu açıklamalarda bulundu:

  • Rektör ve Merkez Bankası başkanı atamalarına ilişkin iptaller, konu bakımından (KHK ile değil kanunla düzenleme olması gerektiği gerekçesiyle) yapılmış olup esas bakımından bir iptal yoktur.
  • AYM, Cumhurbaşkanının rektör atama ve Merkez Bankası başkanını atama/görevden alma yetkisini iptal etmemiştir.
  • Cumhurbaşkanının yetkileri 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde aynen devam etmektedir.

Geçiş Süreci:

Ayrıca Uçum, iptallerin yürürlüğe girmesi için 12 ay süre verildiğini ve bu süre içinde TBMM'nin gerekli kanuni düzenlemeleri yapacağını belirtti. Rektör atama yetkisinin Anayasa'dan doğduğunu ve bu yetkinin iptal edilemeyeceğini de ekledi.

Anayasa Maddesi:

Anayasa madde 130'a göre, kanunun belirlediği usul ve esaslara göre rektörlerin Cumhurbaşkanınca, dekanların ise Yükseköğretim Kurulunca seçildiğini ve atandığını hatırlattı.

Batman'da Otomobil Taranması: 3 Yaralı Batman'da Otomobil Taranması: 3 Yaralı

Editör: Masume Masume