Eurostat'ın sağladığı verilere göre, Covid-19 salgınına rağmen 17 Avrupa Birliği ülkesinde nüfusta hafif bir artış yaşandı, ancak İtalya, Polonya, Yunanistan ve Hırvatistan gibi yedi AB ülkesinde önemli bir nüfus gerilemesi görüldü.

Denizlerde Gerilim Hat Safhada! Ensarullah, İşgalciye Giden 3 Gemiyi Daha Vurdu Denizlerde Gerilim Hat Safhada! Ensarullah, İşgalciye Giden 3 Gemiyi Daha Vurdu

Raporda öne çıkan bazı sonuçlar şunlar:

AB Nüfusu Azalıyor: 2022 yılının 1 Ocak itibarıyla AB'nin nüfusu 446,7 milyon olarak hesaplandı. Bu rakam, 2021 yılına kıyasla küçük bir düşüşü gösteriyor. Toplam nüfusun 2001 yılına göre %4 artmasına rağmen, ardışık ikinci yılda azalma yaşandı. Ocak 2022'ye kıyasla Ocak 2020'de AB'de 585 bin kişi daha az yaşadı. Salgının neden olduğu kayıpların negatif bir eğilim yarattığı görüldü.

AB Hızla Yaşlanıyor: Son verilere göre, AB'de yaşayanların beşte biri 65 yaş ve üzerindedir. Sağlık hizmetlerine daha iyi erişim sağlanmasıyla birlikte 2002'ye kıyasla 2022'de 80 yaş ve üzerindeki nüfusun oranı neredeyse iki kat arttı. Bununla birlikte, 20 yaş altındaki nüfusta bir azalma görüldü. Bu durum, AB'nin genel yaş ortalamasını yükselten ve nüfusun yaşlanmasına katkıda bulunan bir faktördür. 2022'de AB'nin yaş ortalaması 44,4 yıl olarak kaydedildi, bu da 20 yıl öncesine göre altı yıllık bir artış anlamına geliyor. İtalya, yaş ortalaması en yüksek ülke olurken, Kıbrıs en düşük yaş ortalamasına sahip AB ülkesi olarak öne çıktı. İtalya'da yaş ortalaması 48, Kıbrıs'ta ise 38,3 olarak belirlendi.

AB'de Kadınlar Daha Uzun Yaşıyor: Son yaşam beklentisi verilerine göre, AB'de kadınlar erkeklere kıyasla daha uzun bir ömre sahip. Genel ömür beklentisi 2019-2021 yılları arasında düşse de, veriler kadınların erkeklerden ortalama beklentisi 82,9 iken, erkek çocukları için bu rakam 77,2 oldu. Bu eğilim, tüm AB ülkelerinde benzer şekilde görüldü.

Bebek ölümlerinin azalması, yaşam standartlarının yükselmesi, yaşam tarzının iyileşmesi, daha iyi eğitim, sağlık hizmetleri ve tıp alanındaki ilerlemeler gibi faktörlerin erken ölümleri geciktirmesiyle birlikte, 2002 yılında 77,6 olan genel ortalama yaşam süresi 2021 yılında 80,1'e yükseldi.

Eurostat'ın son verileri, Avrupa'nın nüfusunun azaldığını ve yaşlandığını gösteriyor. Covid-19 salgını, nüfus üzerinde olumsuz bir etkiye sahip oldu ve bazı AB ülkelerinde önemli bir nüfus gerilemesi yaşandı. Bu durum, Avrupa'nın demografik yapısının değiştiğini ve yaşlı nüfusun oranının arttığını gösteriyor. Bu eğilim, gelecekte sosyal güvenlik, sağlık hizmetleri ve ekonomik politikalar gibi alanlarda yeni zorlukları beraberinde getirebilir.

Editör: Fatma Zehra