Haber Merkezi- Zekât ibadeti ile ilgili şartlar ve zekâtın bir kimseye farz olması için gereken koşullar iki ayrı başlık altında ele alınır.

Zekâtın Farz Olması İçin Gerekli Şartlar:

  1. Müslüman Olmak: Zekâtın farz olması için kişinin Müslüman olması gerekir.
  2. Akıl Sağlığına Sahip Olmak: Zekât vermek için kişinin akıl sağlığı yerinde olmalıdır.
  3. Ergenlik Çağına Gelmiş Olmak: Zekât vermek için kişinin ergenlik çağına gelmiş olması gerekmektedir.
  4. Hür Olmak: Zekât vermek için kişinin hür olması gerekir. Yani köle veya hürriyetinden mahrum olmuş bir kimse zekât vermekle yükümlü değildir.
  5. Nisap Miktarına Sahip Olmak: Kişinin, aslî ihtiyaçları ve borçları düşüldükten sonra belirli bir miktar mala sahip olması gerekir. Bu miktara nisap denir ve artıcı nitelikte olmalıdır.

Zekâtın Geçerli Olması İçin Gerekli Şartlar:

  1. Niyet: Zekât bir ibadet olduğu için niyet şarttır. Zekât verirken niyet etmemek zekâtın geçerliliğini etkiler.
  2. Temlik: Zekâtın geçerli olması için fakire verilmesi ve ona teslim edilmesi gerekir. Başka yollarla fakire ulaştırılan zekât, temlik şartını yerine getirmez.

Bu şartlar, zekât ibadetinin doğru bir şekilde yerine getirilmesi ve kabul edilmesi için önemlidir.