Nöbet ve Fazla Mesai Düzenlemesi

Artık zorunlu olmadıkça kamu personeline nöbet ve fazla mesai yaptırılmayacak. Kamu işçileri izinlerini yıl içinde kullanmak zorunda kalacaklar. Toplu taşıma hizmetlerinde servisler sona erecek ve dışarıdan servis alınıyorsa sözleşmenin sona ermesi beklenilecek.

Personel Alımında Denklem

Kamuya personel alımında bir önceki yılda emeklilik, istifa, ölüm gibi nedenlerle meydana gelen azalma miktarı dikkate alınacak. Mahalli idarelerde ilgili mevzuatta yer alan norm kadro ilke ve standartları ile yıllık toplam personel giderleri hakkındaki oranlar esas alınacak.

Fazla Mesai ve Denkleştirme

Kamu personeli zorunlu durumlar dışında fazla çalışma ücreti ve nöbet ücreti alacak şekilde çalıştırılmayacak. Fazla mesai gerektiğinde çalışanın serbest zaman ve denkleştirme yapmasına öncelik verilecek. Denkleştirme süresi iki ay olarak öngörülüyor.

Siyasi Partiler Arası Bayramlaşma Programları Belli Oldu Siyasi Partiler Arası Bayramlaşma Programları Belli Oldu

Biriken İzinlerin Kullanımı

Kamu işçilerinin yıllık izinleri artık ilgili yıl içinde tamamen kullanılacak. Daha önce kullanılmayan ve biriken izinler ise azami 3 sene içinde kullandırılacak. Kamu görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu uyarınca verilen koruyucu giyim ve donanım malzemeleri sadece ilgili işleri yapan personele verilecek ve bunlar çek, kupon veya nakdi ödemeyle sağlanmayacak. Kamuda derece yükselmesini düzenleyen atamalar ise yalnızca yönetici kadrolarıyla sınırlı tutulacak.

Editör: Masume Masume