Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" çerçevesinde hazırlanan yeni müfredat programları, kamuoyunun görüş ve önerilerine sunuldu. Bu süreçte, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 9 dersin, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 10 dersin ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 7 dersin öğretim programları 26 Nisan'da askıya çıkarıldı ve 10 Mayıs'a kadar askıda kaldı. Bu süre zarfında toplam 67 bin 284 görüş ve öneri iletildi.

Yeni müfredat taslağına gelen öneriler, öğretmenlerden 38 bin 865, sivil toplum kuruluşları, eğitim platformları ve diğer eğitim paydaşlarından ise 28 bin 419 olmak üzere toplandı. Gelen görüş ve önerilerin yüzde 58'i öğretmenlerden, yüzde 42'si ise diğer paydaşlardan geldi. Bu geri bildirimlerin üçte biri ortak metne, altıda biri ise okul öncesi eğitim programına yönelik oldu.

MEB, görüş ve önerilerin öğretim programlarına yansıtılması için ilgili komisyonların gerekli tasnif ve değerlendirmeleri yaptıktan sonra yeni müfredat taslağını Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayına sundu. 26 dersin yeni öğretim programları, 16-22 Mayıs tarihleri arasında kurul gündemine alınarak görüşüldü ve Talim ve Terbiye Kurulu onayından geçti.

Yeni müfredat, tüm aşamalardan geçtikten sonra Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından da onaylandı ve "https://mufredat.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişime açıldı. Yeni müfredat, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtımı: Köklerimize Dayalı, Geleceğe Yönelik Bir Eğitim Modeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtımı: Köklerimize Dayalı, Geleceğe Yönelik Bir Eğitim Modeli

Bu süreçte şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkeleri doğrultusunda hareket eden MEB, gelen tüm görüş ve önerileri dikkate alarak öğretim programlarında bazı genel tashihler yaptı. Böylece, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" eğitim sistemi, yeni dönemde uygulanmak üzere hazır hale getirildi.

Editör: Masume Masume