Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, nâdiren de olsa bazı kimselere lânet etmiştir. Onun lânetine uğrayanlardan bir kısmı şunlardır:

“Kadınlara benzemeye çalışan erkekler ve erkeklere benzemeye kalkışan kadınlar.”1

“İğreti saç (peruk) takan ve taktıran, döğme yapan ve yaptıran kadınlar.”2

“Fâiz alan, veren, bu sözleşmeyi yazan, buna şâhitlik yapan kimseler.”3

“Arâzilerin sınırlarını değiştirip bozanlar.”4

“Çaldığı şey bir yumurta bile olsa, hırsızlık yapanlar.”5

“Ana babasına lânet edenler.”6

“Hayvanları Allah’tan başkası adına kesenler.”7

“Medine’de bir bid’at çıkaran veya bir bid’atçıyı barındıran kimseler.”8

Fedakârlığı Hz. Hasan’dan (ra) Öğrenmek: İslâm Birliğinin Sağlanması İçin Hilâfetten Ferâgat Etti Fedakârlığı Hz. Hasan’dan (ra) Öğrenmek: İslâm Birliğinin Sağlanması İçin Hilâfetten Ferâgat Etti

“Peygamberlerin mezarlarını mescid edinen Yahûdî ve Hristiyanlar.”9

Dipnotlar:

  1. Buhârî, Libâs 61, 62, nr. 5885, 5886.
  2. Libâs 83, 85, 87, nr. 5932-38, 5940-43, 5946-48.
  3. Müslim, Müsâkãt 105-106, nr. 1597-98.
  4. Müslim, Edâhî 44, 45, nr. 1978.
  5. Buhârî, Hudûd 7, 13, nr. 6783, 6799; Müslim, Hudûd 7, nr. 1687.
  6. Müslim, Edâhî 44, nr. 1978.
  7. Müslim, Edâhî 43-45, nr. 1978.
  8. Buhârî, Fezâilü’l-Medîne 1, nr. 1867, İ’tisam 6, nr. 7306, Cizye 10, nr. 3172; Müslim, Hac 467, 469, nr. 1370-71.
  9. Buhârî, Cenâiz 61, nr. 1330; Müslim, Mesâcid 19, 23, nr. 529