İslam'a göre, bireyin sorumluluğunu yerine getirebilmesi için temel şartlar Müslüman olması, akıl sahibi olması ve ergenlik çağına erişmiş olmasıdır. Dolayısıyla, bu şartlar aynı zamanda oruç tutmanın da gereklilikleridir. Dolayısıyla, Ramazan ayında oruç tutmanın farz olması için kişinin öncelikle Müslüman ve akıl sahibi olması, ayrıca ergenlik çağına gelmiş olması gerekmektedir.

İslam, özel durumlarda ibadetlerden muafiyet tanıyabilir. Örneğin, ibadetlerle yükümlü olmakla birlikte bazı özel durumlarda olan kişilere oruç tutmama izni verilebilir.

Ergenlik çağına ulaşmamış çocuklar, ibadetlerle yükümlü olmasalar da namaz kılmaya ve oruç tutmaya teşvik edilir. Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadar olan çocukların namaz alışkanlığı kazanması için teşvikte bulunmuştur.