Necdet Pamir Kimdir? Türkiye'nin Enerji Sektöründe Önemli Bir İsim Necdet Pamir Kimdir? Türkiye'nin Enerji Sektöründe Önemli Bir İsim

Oruç tuttuğu zaman hastalığının artmasından veya uzamasından endişe edilen ya da hastalığı sebebiyle oruç tutmakta zorlanan kişilerin, daha sonra kaza etmek üzere Ramazan ayında oruç tutmamalarına ruhsat tanınmıştır. Oruç tutması halinde hasta olacağı doktor tarafından bildirilen kimse de hasta hükmündedir.

Bu konuda ruhsat, şu ayete dayanmaktadır:

“Sizden kim hasta veya yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar.” (Bakara, 2/184)