FİLİSTİNLİLER NEDEN TAŞ ATIYORLAR?

Bu sorunun cevâbı şu âyette gizlidir:

“…«Nice az sayıda topluluk, Allâh’ın izniyle çok sayıdaki topluluğu yenmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir!» dediler.” (el-Bakara, 249)

Kur’ân-ı Kerîm’de de bildirildiği üzere, Hazret-i Mûsâ’dan (as.) sonra gelen bir peygambere, kavminden bir kral tayin etmesi emredilir. Bu kral, âyette bildirildiği üzere; Tâlut’tur. İsrailoğulları’nın Kralı Tâlut’un karşısına, zâlim bir kral olan Câlut çıkar. Yakar, yıkar, katleder, Ahit Sandığı’nı ele geçirir.

NEDEN SAPAN TAŞI

İsrailoğulları, Câlut ile savaşırlar, ama Câlut’un ordusu çok güçlüdür. Ordu içerisinde sesinin güzelliğiyle tanınan bir delikanlı bulunur. O delikanlı, Hazret-i Dâvûd’dan (as.) başkası değildir. Eline bir sapan alır, ortasına bir taş yerleştirir ve zâlim kral Câlut’u alnının tam ortasından vurarak öldürür.

El Fetih ve Hamas Hareketleri Pekin'de Buluşacak! El Fetih ve Hamas Hareketleri Pekin'de Buluşacak!

dağınık Güven duy Ayırmak taş atan filistinli yenilenebilir kaynak komite  Bir etkinlik

İşte bu hatıra, bugün tıpkı Câlut’a karşı savaşan bir grup inanan insan gibi, savunmasız ve silahsız Filistinliler için de hem bir sembol, hem de direniş silahıdır. Filistinliler, Hazret-i Dâvûd’dan (as.) ilham alarak tam donanımlı İsrail askerlerine ve tanklarına taş atarlar.

Kaynak: Fatma Çatak, Altınoluk Dergisi, Sayı: 460

Editör: Masume Masume