Fecr Suresi ve Zilhicce'nin On Gecesi

Fecr suresinin 2. ayetinde geçen "on gece" ifadesiyle ilgili tercih edilen yorum, bu gecelerin Zilhicce ayının ilk on gecesi olduğudur: "Velfecr. Ve leyâlin aşr" (Fecr Suresi, 1-2) İslam alimleri, bu ayetlerdeki "on gece"nin Zilhicce ayının ilk on gecesi olduğunu belirtmişlerdir (Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, XXXI, 163).

Hz. Peygamber'in Zilhicce'nin İlk On Günü Hakkındaki Hadisleri

Hz. Peygamber (s.a.v.), Zilhicce'nin ilk on günü hakkında birçok hadisinde bu günlerin faziletine dikkat çekmiştir. Peygamber Efendimiz, bu günlerin önemini şöyle ifade etmiştir: "Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur." (Buhârî, Îdeyn, 11) Sahabîler, "Ey Allah’ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür?" diye sormuşlar.

Resûlullah, "Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)" (Buhârî, Îdeyn, 11) buyurmuştur.

Zilhicce'nin İlk On Gününde Yapılacak İbadetler

Zilhicce ayının ilk on günü, Müslümanlar için çeşitli ibadetlerle değerlendirilmesi gereken günlerdir. Bu günlerde yapılacak ibadetler arasında şunlar öne çıkar:

Zilhicce Ayının Öyle Bir Fazileti Var Ki... Zilhicce Ayının Öyle Bir Fazileti Var Ki...
  1. Oruç Tutmak: Özellikle Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe günü oruç tutmak büyük fazilete sahiptir. Peygamber Efendimiz, Arefe günü orucunun önceki ve sonraki yılın günahlarına kefaret olacağını bildirmiştir (Müslim, Sıyâm, 196, 197; Ebû Dâvûd, Savm, 64; Tirmizî, Savm, 46).

  2. Hac İbadeti: Bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menasiki (ritüelleri) yapılmaktadır. Hac, İslam’ın beş şartından biridir ve Müslümanlar için büyük önem taşır (İbn Hacer, Feth, II, 459).

  3. Kurban Kesmek: Kurban Bayramı'nın birinci günü olan Zilhicce'nin onuncu günü kurban kesmek, Hz. İbrahim'in (a.s.) Allah’a olan bağlılığını ve teslimiyetini anmak için yapılır.

  4. Tevbe ve İstiğfar: Bu günlerde sık sık tevbe ve istiğfar etmek, Allah’tan bağışlanma dilemek büyük önem taşır.

  5. Kur’an Okumak ve Dua Etmek: Bu günlerde Kur’an-ı Kerim okumak, zikir ve dua etmek manevi olarak büyük kazançlar sağlar.

  6. Sadaka Vermek: İhtiyaç sahiplerine yardım etmek, sadaka vermek de bu günlerde yapılacak hayırlı ameller arasındadır.

Sonuç

Zilhicce ayının ilk on günü, manevi olarak büyük kazançlar sağlayan günlerdir. Bu günlerde yapılan ibadetler, Allah katında büyük fazilete sahiptir. Müslümanlar için bu günleri en iyi şekilde değerlendirmek, manevi hayatlarını zenginleştirmek açısından önemli fırsatlar sunar.

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu

Editör: Fatma Zehra