Erdoğan’ın İmzaladığı ‘Seferberlik Yönetmeliği’ne İlişkin AK Parti’den Açıklama Erdoğan’ın İmzaladığı ‘Seferberlik Yönetmeliği’ne İlişkin AK Parti’den Açıklama

Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, maddi talepleri bitmediği ve eşinden habersiz para aldığı gerekçesiyle eşine karşı boşanma davası açan kocayı haklı bularak, yerel mahkemenin kararını kısmen onadı. Böylelikle Türkiye'de ilk kez, kocanın cebinden izinsiz para almanın boşanma sebebi olarak değerlendirildiği bir karara varılmış oldu.

Mahkeme, kadının sürekli maddi istekleri ve izinsiz para alma eylemleri nedeniyle tam kusurlu kabul edilerek, kocanın boşanma davasının kabulü ve kadının açtığı davasının reddi yönünde karar verdi. Ayrıca, kadından kocaya manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.

Yargıtay'ın kararında, kocanın barışma niyetiyle davranışlarına rağmen, kadının izinsiz para alma eylemlerinin evlilik birliğini temelden sarsacak nitelikte olduğu vurgulandı. Bu durumda, evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma kararı verilmesinin uygun olduğuna hükmedildi.

Avukat Fırat Bilici, Yargıtay'ın aldığı bu kararın evlilik birliğinin temelini sarsacak davranışların boşanma nedeni olarak kabul edilebileceğini gösterdiğini belirtti. İzinsiz para alma gibi durumların da artık boşanma davalarında ciddiye alınması gerektiğini ifade etti.