İslami İlimler Fakültesi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, kaliteden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Senay Yürür Karslıoğlu, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Murat Azaltun, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Şerafettin Köse ve Yalova Üniversitesi'nin çeşitli birim yöneticileri, dekan yardımcıları, MYO müdür yardımcıları, bölüm başkanları, birim kalite komisyon üyeleri ve destek ekip üyeleri büyük ilgi gösterdi.

Toplantıda, Kalite Koordinatörlüğü tarafından 2023 yılında yürütülen faaliyetlerin detaylı bir sunumu yapıldı. Ayrıca, üniversitenin akreditasyon sürecinde kilit rol oynayan 2022 Kurumsal İç Değerlendirme Raporu ve 2023-2028 Stratejik Planı, gelecek planlamaların temelini oluşturarak paylaşıldı.

Akademik birimlerin 2024 yılı planlamalarının da değerlendirildiği toplantıda, gelecek stratejiler ve hedefler net bir şekilde belirlendi. Katılımcılar, akreditasyonun kalite standartlarını yükseltmede kilit bir unsur olduğunu vurgulayarak, Üniversitenin bu alandaki başarılarını artırmak için kararlı bir şekilde çalışma taahhüdünde bulundular.

Üniversitenin sürdürülebilirlik ve kalite odaklı çabalarının daha da güçleneceği toplantı, kurumsal başarılarını artırmak için kararlı bir şekilde ilerleyen Yalova Üniversitesi'nin bir kez daha ne kadar iddialı olduğunu gösterdi.

Akreditasyon Toplantısı: Kalitenin ve Mükemmeliyetin Haritası

Akreditasyon toplantıları, bir kurumun belirlenmiş standartlar ve kriterler çerçevesinde ne kadar etkili ve kaliteli olduğunu değerlendirmek amacıyla düzenlenen önemli organizasyonlardır. İşte bu toplantılar, kurumların hedeflerine ulaşmak, performanslarını artırmak ve kalite standartlarını sürdürmek adına kilit bir rol oynar. İşte akreditasyon toplantılarının önemi ve neden yapılır sorularının yanıtları:

1. Kalite Değerlendirmesi:

  • Akreditasyon toplantıları, bir kurumun kalite standartlarını belirli bir dış değerlendirmeye tabi tutarak mevcut performansını değerlendirir. Bu, kurumun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için kapsamlı bir fırsat sunar.

2. Hedef Belirleme ve Planlama:

Öğrenci ve Öğretmenlerin Merak Ettiği 2. Ara Tatil Tarihi ve Süresi Öğrenci ve Öğretmenlerin Merak Ettiği 2. Ara Tatil Tarihi ve Süresi
  • Toplantılar, kurumun gelecekteki hedeflerini belirlemesi, stratejik planlamasını gözden geçirmesi ve daha etkili çalışma yöntemleri geliştirmesi için bir platform sağlar.

3. Kurumsal Gelişim:

  • Akreditasyon süreci, kurumların sürekli gelişimini destekler. Toplantılarda elde edilen geri bildirimler, kurumsal düzeltici önlemleri ve iyileştirme planlarını şekillendirir.

4. Dış Değerlendirme:

  • Bağımsız bir değerlendirme, kurumun dış bakış açısı ve tarafsız bir perspektife sahip olmasını sağlar. Bu, kurumun kalitesini ve etkililiğini artırmak için önemli bir öğretici araçtır.

5. Standartlara Uyum:

  • Akreditasyon toplantıları, belirlenmiş standartlara ne kadar uyulduğunu değerlendirir. Bu standartlar, genellikle sektörel gereksinimlere, yasal düzenlemelere veya en iyi uygulamalara dayanır.

6. Paydaş Memnuniyeti:

  • Toplantılar, kurumun paydaşları olan öğrenciler, personel, veliler ve diğer ilgili tarafların memnuniyetini ölçer. Bu da kurumun sosyal sorumluluklarını ve toplumsal etkisini değerlendirmeye yardımcı olur.

Akreditasyon toplantıları, bir kurumun kalitesini yükseltmek ve sürdürmek için önemli bir araç olup, sürekli iyileşme ve mükemmeliyet yolunda rehberlik eder.