Gündem Maddeleri:

Yalova Merkez Camisi'nde Aşure Dağıtımı Etkinliği! Yalova Merkez Camisi'nde Aşure Dağıtımı Etkinliği!

Birinci Birleşim

 1. Kaçak Yapılaşmanın Önlenmesi: Yalova İl Özel İdaresi’nin mücavir alanında bulunan köylerde kaçak yapılaşmanın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında İl Genel Meclisine bilgi sunulması.

İkinci Birleşim

 1. Plan Revizyonu Çalışmaları: Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü’nde yürütülen plan revizyonu çalışmaları hakkında bilgi sunulması.

Üçüncü Birleşim

 1. Doğalgaz Abonelik İşlemleri: Taşköprü Şantiyesinde bulunan Sıcak Asfalt Plent Tesisinin aktif hale getirilebilmesi için doğalgaz abonelik işlemlerinin yapılması, teminat mektubu verilmesi ve Armagaz Arsan Marmara Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ile protokol yapılabilmesi için idareye imza yetkisi verilmesi konusunun görüşülmesi.

 2. Sosyal ve Kültürel Etkinlikler: Yalova Kafkas Kültür Derneği ve Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme ve Spor Derneği tarafından 2024 yılı içerisinde ilimizde düzenlenecek sosyal ve kültürel etkinlikler için İl Özel İdaresi bütçesinden maddi destek sağlanması konusunun görüşülmesi.

 3. Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri: Merkez İlçe, Süleymanbey Mahallesi, 1378 ada, 6 parselde bulunan taşınmazın "Yalova İl Özel İdaresi İktisadi İşletmesi" tarafından gelir getirici gayrimenkul yatırım hizmetlerinde değerlendirilmesi teklifi hakkında komisyon raporlarının okunması ve müzakere edilmesi.

Dördüncü Birleşim

 1. Sahil Düzenleme Projesi: Kocadere Köyü, Sahil Düzenleme Projesinin Yap-İşlet-Devret modeliyle kiraya verilmesi süresinin yeniden belirlenmesi teklifi hakkında komisyon raporlarının okunması ve müzakere edilmesi.

 2. Yalova Bonsai Müzesi: Yalova İl Özel İdaresi Yalova Bonsai Müzesi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının incelenerek onaylanması teklifi hakkında komisyon raporunun okunması ve müzakere edilmesi.

 3. Ekonomik Kalkınma Projeleri: İl Özel İdaresine verilen yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerin ekonomik açıdan kalkındırılmasına yönelik projeler geliştirilmesi teklifi hakkında komisyon raporlarının okunması ve müzakere edilmesi.

Beşinci Birleşim

 1. Şehitlik ve Anıt Yapımı: Çınarcık İlçesinde 24 Nisan 1921 tarihinde Ermeni ve Rum çetelerce katledilen hemşehrilerimiz anısına İl Özel İdaresi bütçe imkanları ile bir şehitlik ve anıt yapılması teklifi hakkında komisyon raporlarının okunması ve müzakere edilmesi.

 2. Kültür Varlıklarının Restorasyonu: Tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının tespit edilerek restorasyon ve rölöve çalışmaları yapılması teklifi hakkında komisyon raporlarının okunması ve müzakere edilmesi.

 3. Dilek ve Temenniler

 4. Bir Sonraki Toplantı Tarihinin Belirlenmesi ve Kapanış

Editör: Fatma Zehra