Oy kullanırken dikkat! Bunları yaparsanız oyunuz geçersiz sayılır
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, kullanılan oyların hangi durumlarda geçerli, hangi durumlarda geçersiz sayılacağını belirledi.

Birden fazla oy pusulasının kullanılacağı ve hepsinin tek zarfa konacağı seçimde birçok vatandaş kafa karışıklığı yaşıyor. İşte oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler…

Buna göre, oy pusulalarının geçersiz sayılacağı durumlar şu şekilde:

- Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, arkasında sandık kurulu mührü ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan oy pusulaları geçersiz sayılacak.

- Hiçbir yerine "evet" ya da "tercih" mührü basılmamış oy pusulaları geçersiz sayılacak.

- Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan bölümlerden birden fazlasına mühür basılmış oy pusulaları geçersiz sayılacak.

- Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış "tercih" veya "evet" mührü basılan oy pusulaları geçersiz sayılacak.

- Sandığın ait olduğu seçim çevresi dışında başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları geçersiz sayılacak.

- Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış oy pusulaları geçersiz sayılacak.

- "Tercih" veya "evet" mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış, karalanmış oy pusulaları geçersiz sayılacak.

- Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları geçersiz sayılacak.

- Pusulada yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler, sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları geçersiz sayılacak.

- Zarfın içerisinde yer alan tek bir pusulanın geçersiz olması, diğerlerini geçersiz saymayacak.

Oy pusulalarını geçersiz kılmayacak durumlar ise şu şekilde:
- Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazayla yırtılması durumunda geçerli sayılacak.

- Herhangi bir şekilde pusulanın lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması durumunda geçerli sayılacak.

- Pusulanın katlanarak zarfa konulması sebebiyle "tercih" veya "evet" mührü veya arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi durumunda geçerli sayılacak.

- Bir siyasi parti veya bağımsız aday alanına basılan "tercih" veya "evet" mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması durumunda geçerli sayılacak.

- Başka bir siyasi parti veya bağımsız adayın alanına taşmamak kaydıyla siyasi parti veya bağımsız aday alanına birden çok "tercih" veya "evet" mührü basılması durumunda geçerli sayılacak.

- Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanının geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.

Haber Merkezi