Haber Merkezi- Nu'man İbni Beşir radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar." (Buhârî, Edeb 27; Müslim, Birr 66)

Bu Hadisi Nasıl Anlamalıyız?
Bu mübarek hadisten, müminlerin, sevgi, merhamet ve birbirlerini koruma gibi yüksek nitelikli işlerde birbirlerine yardımcı olmaları gerektiğini öğreniyoruz. Dolayısıyla, müminler birbirlerini sevmeli, merhamet etmeli, acımalı ve birbirlerine yardımcı olmalıdırlar.

Çünkü hem Müslümanların mutluluğu hem de İslam toplumunun refahı, yaşamlarını bu derin erdem duygularıyla doldurmuş ve bu duygulara yön veren kişilerle sağlanabilir. Bu güzel duyguların karşıtı olan sevgisizlik, merhametsizlik, acıma duygusuzluğu ve ilgisizlik hastalıklarından kurtulmamız gerekir.

Fânîlerden Medet Umma! Peki Medet umulacak tek yer neresidir? Fânîlerden Medet Umma! Peki Medet umulacak tek yer neresidir?

Müminler, sadece kendi toplumlarında değil, diğer din mensuplarına veya hiçbir dine mensup olmayanlara karşı da tam bir insanî yaklaşım sergilemekle emrolunmuşlardır.

Efendimiz'in üstün nitelikli teşbihlerinden biri olan bu hadiste, bir uzvun ağrısının sebep olduğu uykusuzluğun insanı nasıl etkilediği ifade edilir. "Hummâ" yani ateşli hastalıklar ise bu uykusuzluğu artırır.

Sevgisizlik, merhamet yoksunluğu ve ilgisizlik, insanı yakan ve içten içe yiyen bir hastalık gibidir. "Hummâ" terimi, dilimizde "sıtma" olarak ifade edilir; aynı zamanda tüm ateşli hastalıkların genel adıdır.

Sıtma, diğer ateşli hastalıklar arasında en şiddetli olanıdır ve tüm vücudu sarsar. Bu nedenle, Peygamberimiz'in teşbihi oldukça dikkat çekicidir. Parmak ucumuzdaki küçük bir sivilce nasıl bütün vücudumuzun acı çekmesine neden olursa, dünyanın herhangi bir yerindeki bir Müslümanın acısı ve ızdırabı bizi ilgilendirir ve rahatsız eder.

Müminler, bireysel olarak ve topluca, acılardan, ızdıraptan ve hastalıklardan kurtulmak için İslam'ın sunduğu yönergeleri izlemelidirler.

Sevgi, merhamet, acıma ve dayanışma, iyi bir Müslüman olmanın sembolleri ve Allah'ın yarattığı insana saygının önemli göstergeleridir. Tüm insanlara anlayışlı olmak ve tüm yaratılmışlara merhamet göstermek, İslam'ın ulaşmayı amaçladığı mükemmelliğin özüdür. Bu, önce müminler arasında başlar ve daha sonra insanlığı ve tüm yaratılmışları içine alır.

Hadisten Çıkarılması Gereken Dersler:
Müminler sevgi, merhamet, acıma ve dayanışmada bir vücut gibi olmalıdırlar.
İnananlar, birbirlerinin sevinç ve kederine ortak olmak zorundadırlar.
İslam toplumu bir vücut gibidir; bir müminin başına gelen sıkıntıları, bütün müminler kendilerine dert edinmelidir.