TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Kestel'de yapılmak istenen Sanayi ve Depolama Alanı planlarına karşı sert bir itirazda bulundu. Şube Başkanı Serdar Attilla Erdem liderliğinde düzenlenen basın açıklamasında, planların çevre ve kent dokusuyla uyumlu olmadığı vurgulandı.

Erdem'in yaptığı konuşmada, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan planların, öncelikle şehrin anayasası niteliğindeki Çevre Düzeni Planları ile uyumlu olması gerektiğine dikkat çekildi. Ancak, planların hazırlanma sürecinde ilgili kurumların ve sivil toplum örgütlerinin yeterince dahil edilmediği ve şeffaflığın sağlanmadığı belirtildi.

Şube Başkanı Erdem, planların yeterince incelenip tartışılmadan, büyük bir acele ile askıya çıkarıldığını ve bu durumun kamuoyunda endişe yarattığını ifade etti. Ardından yapılan itirazlar sonucunda planların tekrar askıya çıkarıldığına dikkat çekildi.

İnşaat Mühendisleri Odası'nın bu itirazlarının, Bursa'nın geleceği ve çevresel denge açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Kentin tarım alanlarının korunması ve sanayileşmenin sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği dile getirildi. Ayrıca, planların teknik ve bilimsel gerekçelerle değerlendirilmeden yapılmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Erdoğan: "Gazze'deki Katliam Durana Kadar İsrail'e Ticaret Yasağımız Sürecek. İsrail üzerine baskıyı sürdüreceğiz!" Erdoğan: "Gazze'deki Katliam Durana Kadar İsrail'e Ticaret Yasağımız Sürecek. İsrail üzerine baskıyı sürdüreceğiz!"

Son olarak, İMO Bursa Şubesi'nin, sanayi ve sanayicinin desteklenmesine karşı olmadığı, ancak kent dokusuna zarar verecek planlara karşı mücadele etmekten geri durmayacağı vurgulandı. Gelecek nesillerin çıkarlarının göz önünde bulundurularak yapılacak planlamaların önemine dikkat çekildi.