Bir Gün Süreyle Elbise Giymesi Durumunda

İhrama girmiş olan bir kişi, tavaf ve sa‘y yapmadan, hasta olduğu için en az bir gündüz veya bir gece elbise giyerse, iyileştikten sonra aşağıdaki adımları izlemelidir:

 1. İyileşir İyileşmez İhrama Dönüş:

  • İyileşen kişi, ihram bezlerine tekrar bürünerek tavaf ve sa‘y ibadetlerini gerçekleştirmelidir.
 2. Keffaret Ödeme:

  • Bu durumda olan kişi, şu üç seçenekten birini yerine getirmelidir:
   • Bir küçükbaş hayvan kesmek.
   • Üç gün oruç tutmak.
   • Altı fakire sadaka vermek.

  (Kaynaklar: Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/164; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 2/294; İbn Kudâme, el-Muğnî, 3/300)

Bir Günden Az Süreyle Elbise Giymesi Durumunda

İhrama girmiş olan bir kişi, hasta olduğu için bir gündüz veya bir geceden az süreyle elbise giymek zorunda kalırsa, aşağıdaki seçeneklerden birini yerine getirmelidir:

 1. Bir Sadaka-i Fıtr Vermek:

  • İhram yasaklarını ihlal ettiği için bir sadaka-i fıtr vermelidir.
 2. Bir Gün Oruç Tutmak:

  • Alternatif olarak bir gün oruç tutabilir.

  (Kaynaklar: İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/558; Mekkî, İrşâdü’s-sârî, 472-473)

  Kurban kesmekle muhatap olanlar kimlerdir? Kurban kesmekle muhatap olanlar kimlerdir?

Bu hükümler, ihramlı kişinin hastalığı nedeniyle elbise giymesi durumunda dini vecibelerini nasıl yerine getireceğini belirlemektedir.

Kaynak: Görsel Haber