HABER MERKEZİ - ASYOD Uyku Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karadağ'ın vurguladığı gibi, sağlığın anahtarı olarak nitelenen uyku, artık ehliyet alacak adaylar için dikkate alınması gereken kritik bir faktör haline geliyor. Uyku apnesi sendromunun sağlık raporu alınırken sorgulanması yeni bir yasal zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor.

Bu değişiklik, mevcut ehliyet sahiplerinin belirli bir teste tabi tutulacağını ve testi başarıyla tamamlayamayanların ehliyetlerinin geri alınabileceğini öngörüyor. Bu yeni düzenleme, sürücülerin uyku sağlığını daha fazla önemsemelerini teşvik ederken, ASYOD'un 2024 Uluslararası Katılımlı Akciğer Sağlığı Kongresi'nde yapılan açıklamalar da bu konudaki farkındalığı artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Uyku konusunda bilincin artması, trafik ve iş kazalarının temel nedenlerinden biri olan uykusuzluğun azaltılmasına katkı sağlayabilir. Uyku sağlığı, herkesin eşit fırsatlara sahip olması gereken bir hak olarak kabul edilirken, uyku apnesinin artık sürücü belgesi alırken göz önünde bulundurulması gereken bir sağlık kriteri olduğu belirtiliyor.

Uyku ve uyanıklık dengesinin sağlanması, sürücülerin güvenliği açısından kritik bir öneme sahipken, bireylerin sağlıklı uyku alışkanlıklarını benimsemeleri ve trafik güvenliğini artırmak adına uygun şartlarda araç kullanmaları teşvik ediliyor.