İslam, Müslümanların tüm görevlerini iki ana ilkeyle özetlemiştir.

Birincisi, yalnızca Allah'a ibadet etmek, ikincisi ise O'nun yaratıklarına şefkat ve merhamet göstermektir.

Yaratıklar arasında öncelik, anne ve babaya verilmiştir; onlara itaat etmek emredilmiştir. Çünkü insanı yaratan Allah'tır ve anne-baba, onun dünyaya gelmesine vesile olan kişilerdir.

Ayrıca, onu yetiştiren ve topluma faydalı bir birey olmasını sağlayan kimselerdir. Bu sebeplerle, anne-babaya karşı her türlü fedakarlığa ve özveriye hazır olmak, sevgiyle ve karşılıksız olarak katlanmak gerekir.

Bu bağlamda, insanın ilk olarak kendisini var eden Allah'a ibadet etmesi ve sonra da onun varlığının sebebi olan anne-babasına itaat etmesi gerekmektedir. Bu hususlar Kur'an-ı Kerim'de (17/İsrâ, 23.) ve hadislerde (Buhârî, “Cihâd”, 1, Müslim, “Îmân”, 36.) açıkça belirtilmiştir.

ANNE VE BABAYA KARŞI GELMENİN GÜNAHI
İşte bu nedenle, İslam dini, anne ve babaya saygısızlık etmeyi ve isyan etmeyi yasaklamış ve bunu büyük günahlar arasında saymıştır. Peygamberimiz (s.a.v.), "Büyük günahlar, Allah'a şirk koşmak, anne ve babaya isyan etmek, adam öldürmek ve yalan yere yemin etmektir." (Buhârî, “Eyman”, 16.) buyurmuştur.

Allah, insanların işlediği günahların cezasını ahirete ertelerken, yalnız anne ve babaya yapılan saygısızlığın dünya hayatında da cezasını vereceğini Peygamberimize (s.a.v.) bildirmiştir.

Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Hidâyet Ne Demektir? Ne Anlama Gelir? Hidâyet Ne Demektir? Ne Anlama Gelir?

"Üç dua vardır ki bunların kabul edilmesi şüphesizdir: Mazlumun duası, misafirin duası, anne ve babanın çocukları için yaptığı dualar." (Tirmizî, “Birr”, 7.)

"Üç şey vardır ki bunlarla yapılan amelin faydası olmaz: Allah'a şirk koşmak, anne ve babaya isyan etmek ve savaştan kaçmak." (et-Tergîb ve’t-terhîb, III, 328, hadisi, Taberânî rivayet etmiştir.)

Anne ve babaya, özellikle yaşlandıklarında gösterilecek hizmet ve itaat, kişinin cennete girmesine sebep olurken, aksine davranmak cenneti kaybetmesine yol açar. Nitekim Peygamberimiz (s.a.v.),

"Burunları sürtülsün, yine sürtülsün, yine sürtülsün." buyurduğunda,

"Bunun kimin için olduğunu, ey Allah'ın Resulü?" diye sorulduğunda, Peygamberimiz (s.a.v.),

"Anne ve babasından biri veya ikisi için yaşlandıklarında yanlarında olup sonra cennete giremeyenin" olduğunu belirtti. (Müslim, “Birr”, 3.)

Anne ve babaya saygısızlıkla ilgili Peygamberimizin (s.a.v.) pek çok uyarısı bulunmaktadır. Sonuç olarak şu hadis-i şerifle konuyu noktalayalım:

"Allah'ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah'ın gazabı da anne ve babanın gazabındadır." (Tirmizî, “Birr”, 3.)

Kaynak: İslam İlmihali, Diyanet