Şirk ve Bağışlanma

Şirk küfürle mi eşdeğerdir? Allah'a şirk koşan veya O'na ortak tanıyan kişiler affedilir mi? Şirke bulaşmış birinin tövbesi kabul edilir mi? İbadeti gösteriş için yapanların akıbeti ne olur?

Şirk, "Allah'a ortak koşmak, Allah'tan başka ilah olduğuna inanmak" demektir. Bu tür şirk, sadece büyük bir günah değil, aynı zamanda küfürdür. Çünkü Allah, eşsiz ve ortaksızdır.

Allah'ın Şirki Affetmeme İlkesi

Kur'an-ı Kerim'de şöyle denir:

"İlahınız bir tek ilahtır. O’ndan başka ilah yoktur. O Rahman’dır, Rahim’dir." (2/Bakara, 163.)

İhlâs suresinde ise, "De ki: O Allah birdir. Allah Samed’dir. O, doğurmamış ve doğrulmamıştır. Hiç bir şey O’na eş ya da denk değildir." (112/İhlas suresi.)

"Allah Şirki Bağışlamaz"
Allah'a ortak koşan kişi, tövbe etmediği sürece Allah onu bağışlamayacağını belirtir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur:

"Allah, kendisine ortak koşulmasını elbette bağışlamaz, bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse, büyük günah ile iftirada bulunmuş olur." (4/Nisâ, 48.)

Şirkin Çeşitleri ve İbâdetin Doğası

Dua ve zikirle tedavi olur mu? Dua ve zikirle tedavi olur mu?

Şirkin bir türü, Allah'a ibadet ederken başka varlıkları ortak koşmak ve aracılar eklemektir.

İbâdet, yalnızca Allah'a yapılır ve sadece O'na aittir. İbadet için hiç kimse O'na ortak değildir.

Her gün kıldığımız beş vakit namazda okuduğumuz Fâtiha suresinde, "Ey Rabbimiz, yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz." diyerek bunu dile getiririz.

Peygamberimiz (s.a.v.), Allah'tan başkasına ibadet anlamına gelen her türlü söz ve davranıştan kaçınmamız gerektiği konusunda bizi uyararak şöyle buyurmuştur:

"Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı överek yaptığı gibi beni övmeyin. Şüphesiz ki ben, Allah’ın kulu ve O'nun elçisiyim. Bana, 'Allah’ın kulu ve O’nun elçisi' deyiniz." (Buhârî, “Enbiyâ”, 48.)

Şirke Dair Bir Açıklama

Bilindiği gibi Hristiyanlar, Hz. İsa'yı (a.s.) ilahlaştıracak kadar övmüş ve bu yolla küfre düşmüşlerdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, "Andolsun ki Allah, 'Meryem oğlu Mesih, kendisidir' diyenler kâfir olmuşlardır. Halbuki Mesih, 'Ey İsrailoğulları! Rabbim ve Rabbiniz olan Allah’a kulluk ediniz. Şüphesiz ki kim Allah'a ortak koşarsa, Allah ona cenneti haram kılar, artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcılar yoktur.' demiştir." (5/Mâide, 72.) buyrulur.

Hristiyanların, Hz. İsa'ya (a.s.) ilahlık atfetmeleri, bu tür bir yanlışa düşmemek adına Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından bize sadece "Allah’ın kulu ve elçisi" dememizin yeterli olduğu belirtilmiştir.

Sonuç Olarak

İnsanlar arasında Allah'a ortak koşmak ve ibadeti gösteriş için yapmak kabul edilemez davranışlardır. Allah, bu tür eylemleri bağışlamaz ve böyle davrananları cezalandırır. İman ve ibadet, samimi bir kalp ve Allah'a yönelmeyle ger

çekleşir ve gösterişten uzak olmalıdır. İbâdet, yalnızca Allah'a yapılır ve sadece O'na yönlendirilir.

Kaynak: İslam İlmihali, Diyanet

Haber Merkezi