Kategori: KÜLTÜR-SANAT Haberleri
Mitolojide Kara Koyun
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
Koyun uysallığı ve sürünün parçası olarak yönlendirilme gereğini temsil eder. ...
Mitolojide Kuzu
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
Birçok hayvanın, özellikle İsa’yı temsil etmek için kullanılan kuzunun sanatta di...
Mitolojide Güvercin
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
Güvercin ve zeytin dalı sembollerinin barış simgesi oluşu Tevrat’ta geçen Nuh efsanesine...
Mitolojide Aslan
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
Aslan, gücü, cesareti ve dayanıklılığı temsil ederken, uzun zaman kraliyetin ve aristokrasinin ...
Mitolojide Şaman’ın Yardımcıları
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
Bilindiği üzere Orta Asya eski Türk boylarında inan düzeni Şamanizm üzerine kurulmuştu...
Mitolojide Sigurd
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
İskandinav kahramanı Sigurd’un (daha sonraki Alman versiyonlarında “Siegfried” olarak ge&...
Mitolojide Beowulf
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
Kahraman Beowulf’un hayatı onur, yiğitlik ve arkadaşlık değerlerini öne çıkaran aynı ...
Mitolojide Jason ve Altın Post
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
Jason ve Argonotlar efsanesi, tüm mitolojinin en muhteşem macera hikayelerinden biridir ve Yunanistan&rs...
Mitolojide Bellerophon
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
Bellerophon kendi şehri Korint’te istemeden bir adamı öldürmüş ve sürgüne g&...
Mitolojide Perseus
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
Yunan kahramanlarının en büyüklerinden biri olan Perseus, Zeus’la Argos Kralı Akrisius&rsqu...
Mitolojide Theseus
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
Atina Kralı Aegeus’un evlilik dışı oğludur, fakat aslında Poseidon’un oğlu olduğu da d&uum...
Mitolojide Herakles
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
Büyük gücü ile bilinen kahraman Herakles, Zeus ile ölümlü bir kadın olan A...
Mitolojide Ragnarok
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
İskandinav mitolojisinde kıyamet günüdür. Tanrıların ölüp dünyanın sonunun ...
Mitolojide Tufanlar
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
Tufanlar, yarattıkları yıkımın ardından bereketli topraklar bırakırlar ve bu özellikleri ile de k...
Mitolojide Ölüm
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
Afrika mitlerinde ölümün dünyaya nasıl geldiğini anlatan çeşitli mitler bulunmak...
Mitolojide Işık
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
Kuzey Amerika’da yaşayan Çeroki halkına göre Dünya’ya ışığın gelişi t&uum...
Çin Mitolojisinde Yaradılış
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
Çin yaradılış efsaneleri ilk tanrı Pan Gu’nun dünyayı yaratmak için kaosu nasıl...
Türk Mitolojisinde Yaradılış
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
Yaradılış hikayesinin Türk-Moğol anlatımında Tengri gökyüzünde, zamanın sonsuz akı...
Mısır Mitolojisinde Yaradılış
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
Mısır yaradılış mitosunda evrenin başlangıçta çamurlu bir sudan ibaret olduğuna inanıl...
Kalevala Destanı
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
Epik bir şiir olan Kalevala, Doğu Finlandiya’nın geleneksel sözlü şiirine dayanmaktadır v...
Yunan Mitolojisinde Yaradılış
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
Klasik mitolojide yaradılış konusunda, yaratıcı tanrının kozmosta yerleşecek ilk ırkları oluşturmad...
Yaratılış Mitlerinde Hayvan
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
İnsanlar var olduklarından beri yaratılışı sorgulamış ve anlamlandırmaya çalışmıştır. D&u...
Totem Hayvanları ve Kutsal Hayvanlar
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
Kurdun proto-Türk topluluklarında bir totem, daha doğrusu bir töz olduğu anlaşılmaktadır. Bu t...
Mitolojide Loki ve Odin
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
Biçim değiştirme unsuru İskandinav mitolojisinde hem tanrıların hemde bazı insanların yapabildi...
Vişnu’nun Avatar’ları
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
Vişnu, dünyaya ilk kez büyük tufandan sonra balık Matsya şeklinde gelir. Bir şeytan, kutsal...
Mitolojide Vişnu
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
Hinduizm’in en çok tapınılan ve en önemli tanrılarından biridir. Şiva ve Brahma ile bir...
Mitolojide Zeus
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
 Zeus Yunan mitolojisinde Zeus’un biçim değiştirdiği pek çok hikaye vardır, genel...
Biçim Değiştirme Mitleri
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
Biçim değiştirme ve Metamorfoz hikayeleri pek çok farklı mitolojide işlenmiş bir konudur. T...
Çok Tanrılı ve Tek Tanrılı Dinlerin Farkı
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
İlk insanlar, yasadıkları çevredeki hayvanların gücünden ve onların yırtıcılıkların...
Mitolojide Basilisk
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
Yunan ve Avrupa mitolojisinde Basilisk adlı sürüngenin, (bazen yılan bazen de kertenkele tarzı bi...
Mitolojide Khepri
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
Mısır mitolojisinde Scarab böceği ile özdeşleştirilen tanrıdır. Scarab Mısırlılar iç...
Mitolojide Aqrabuamelu
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
Aqrabuamelu yani Akrep Adamlar, Akad, Asur ve Babil dönemlerinin ortak mitolojik kahramanlarının başı...
Mitolojide Baku
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
Uzakdoğu mitolojisinde Baku adlı hibrit yaratık, canlıların yaratılması bittikten sonra kalan par&ccedi...
Mitolojide Nu Gua
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
Uzak doğu mitolojisinde Nu Gua büyük tufandan sonra Fu Xi’nin eşi olan eski Çin&rsquo...
Mitolojide Burak
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
İslam mitolojisinde yarı insan yarı hayvan olan efsanevi bir yaratıktır. İnsan başlı kanatlı bir att...
Mitolojide Makara
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
Makara Hint mitolojisinde timsah biçimli mitolojik bir yaratıktır, genel olarak timsah ve balık kar...
Mitolojide Rusalka
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
Deniz kızı ve Sirenle benzer özellikleri vardır. Rusalka’lar su perileridir ve hem Slav hem de R...
Mitolojide Denizkızı – Siren
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
Özellikle denizcilikle uğraşan halkların mitolojilerinde Denizkızları veya Sirenlere rastlanır. Den...
Mitolojide Garuda
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
Hint mitolojisinde önemli yeri olan Garuda, Türk mitolojisinde de yar almıştır. Garuda bir kartal...
Mitolojide Harpy
KÜLTÜR-SANAT
07-07-2020 Salı
Kadın başlı, kuş kanatlarına ve pençelerine sahip yaratıklardır. Yağmacılık yapan ve insanlar...
Bakan Aksoy'dan Galata Kulesi açıklaması
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, restorasyonu devam eden Galata Kulesi'ne ilişkin değerlendi...
Mitolojide Seth
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
Mısır fırtınalar ve kaos tanrısıdır. Kendisi çok itibarlı bir tanrı olmakla birlikte köt&...
Mitolojide Sebek
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
Sebek veya Sobek Mısır mitolojisinde timsah tanrıdır. Timsahın avı üzerindeki ölümcü...
Mitolojide Tawaret
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
Yarı insan yarı su aygırı tanrıçadır, Mısır mitolojisindeki birkaç su aygırı tanrı&cc...
Mitolojide Ammit
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
Mısır Mitolojisinde yarı aslan yarı suaygırı timsah başlı yaratıktır. Yeraltına ait bir yaratıktı...
Cherub veya Tetramorph
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
Musevilik’te karmaşık bir figür olan Cherub Hezekiel’in kitabında geçmektedir. Heze...
Mitolojide Griffin
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
Griffin Avrupa, Yunan ve Yakın Doğu mitlerinde görülen hibrit bir hayvandır, belden yukarısı ve...
Mitolojide Manticore
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
İran mitolojisinde Sfenks benzeri bir yaratıktır. Bir aslan vücuduna ve adam suratına sahiptir, kuyru...
Mitolojide Chimera
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
 Chimera Yunan mitolojisinde; İki canavarın, yarı insan yarı ejderha Typhon’la yılan-kadın Ec...
Mitolojide Echidna
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
Yunan mitolojisinde yılan bacaklı kadındır. Typhon’un eşidir ve bir mağarada yaşamaktadır. Yunan...
Mitolojide Typhon
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
Yunan mitolojisinde Hydra, Chimera ve Kerberos’un babasıdır. Typhon gözlerinden ateş fışkırta...
Mitolojide Sfenks
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
Sfenks insan başlı aslan gövdeli bir hibrittir. Eski Mısırda Sfenks heykellerine sıkça rastla...
Mitolojide Hibritler
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
Hibritler Mitolojilerde farklı hayvanların özelliklerini barındıran doğaüstü yaratıklarda...
Mitolojide Leviathan
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
Hıristiyanlık ve Musevilikte dev deniz yılanıdır. Şeytanla özdeşleştirilir ve kaos’u temsil...
Mitolojide Azhi Dahaka
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
Eski İran mitolojisinin canavar ejderhasıdır. Üç kafası, altı gözü ve üç...
Mitolojide Tiamat
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
Mezopotamya mitolojisine göre zamanın başlangıcından beri var olan fırtınalı tuzlu su okyanusudur....
Mitolojide Ejderha
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
Mitolojide Ejderhalarda farklı kültürlerde yer almıştır. Çok farklı betimlemeleri buluns...
Mitolojide Jormungand
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
Loki ve Angrboda’nın çocuklarından biridir. Devasa bir deniz yılanıdır. Odin tarafından teh...
Mitolojide Gökkuşağı Yılanı
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
 Avustralya Aborjin mitolojisinde Gökkuşağı Yılanı olarak bilinen ilahi bir yılana inanılmakt...
Mitolojide Quetzlcoatl
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
Bir Aztek tanrısı olan Quetzlcoalt, tüylü bir yılan olarak tasvir edilir adı kuş anlamına gele...
Mitolojide Wadjet
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
Wadjet, Aşağı Mısır’ın kobra tanrıçasıdır. Zaman zaman dişi bir aslan olarak resmedilse...
Mitolojide Apep
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
Mısır panteonunun baş tanrısı Ra’nın ebedi düşmanıdır. Korkunç bir yılan olan Apep...
Mitolojide Medusa
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
Gorgon’lar üç kız kardeştirler. Gaia’nın oğlu Phorkys’in çocuklarıd...
Mitolojide Naga
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
Hint mitolojisinde yılansı yaratıklardır çok başlı bir kobra olarak veya belden yukarısı insan ...
Mitolojide Yılan
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
Yılan insanlar tarafından genellikle korkulan bir hayvan olması sebebi ile mitolojilerde sıkça bahs...
Mitolojide Ganesha
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
Hindu bilgelik ve edebiyat tanrısıdır. Büyük tanrı Şiva’nın karısı Parvati’nin o...
Mitolojide Airavata
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
Hindu dininde yaratılan ilk fildir ve beyaz renklidir. Bazı tasvirlerinde birden çok başa veya hortu...
Mitolojide Fil
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
Hindu inançlarında filin son derece kutsal bir yeri vardır. Hindu minyatürlerinde ve pek ç...
Mitolojide Cerunnos
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
Kelt mitolojisinde hayvanların efendisi olarak bilinen Cerunnos adında bir orman tanrısı vardır, ç...
Mitolojide Geyik
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
Önemli bir av hayvanı olmasının yanı sıra güzel boynuzları ve zarafeti, korkak doğası ve hı...
Mitolojide Pan
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
Pan, tanrıların elçisi Hermes’in oğludur, çobanların ve ormanın tanrısıdır. Ayrıc...
Mitolojide Satyr
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
Satirler ormanda yaşayan keçi bacaklı ve boynuzlu, yarı insan yarı keçi yaratıklardır. Zeu...
Mitolojide Tanngnost ve Tanngrisnir
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
Tanngnost (Dişgıcırdatan) İskandinav mitolojisinde, Thor’un arabasını çeken iki erkek ke&cc...
Mitolojide Keçi
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
Keçi insanların çok eski çok eski çağlardan itibaren etinden, sütünden...
Mitolojide Altın Postlu Koç
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
Athamas adındaki kralın Nephele ile olan ilk evliliğinden Helle ve Priksos adında iki çocuğu vard...
Mitolojide Khnum
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
Khnum, dünyayı çömlekçi çarkından meydana getirdiği söylenen Mısır ya...
Mitolojide Koyun/Koç
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
Eski Türklerde koyun, sevilen ve kutsal kabul edilen bir hayvandır. Koyunu totem olarak kabul eden T&uum...
Mitolojide Domuz
KÜLTÜR-SANAT
06-07-2020 Pazartesi
Domuz ilk olarak Çin ve Batı Asya’da MÖ 8000’lerde evcilleştirilmiştir. Uzakdoğu k...
Mitolojide Nandi
KÜLTÜR-SANAT
05-07-2020 Pazar
Shiva’nın bineği Nandi adında bir boğadır, “nandi” kelimesi, neşeli anlamına gelmekte...
Mitolojide Urvan
KÜLTÜR-SANAT
05-07-2020 Pazar
Eski İran mitolojisinde, iyilik prensibi Ahura Mazda tarafından ilk insan Gayomart’la birlikte yaratı...
Mitolojide Hathor
KÜLTÜR-SANAT
05-07-2020 Pazar
Mısır gökyüzü tanrısı ve güneş tanrısı Ra’nın kızıdır. Genellikle bir ine...
Mitolojide Teshub
KÜLTÜR-SANAT
05-07-2020 Pazar
Hititlerde Fırtına Tanrısı Teshub boğa ile sembolize edilir, en büyük düşmanı İlluyanka...
Mitolojide Minotaur
KÜLTÜR-SANAT
05-07-2020 Pazar
Minos, Zeus’la Europa’nın oğullarıdır ve sonradan Girit kralı olur, sarayı, Knossos’ta...
Mitolojide Boğa
KÜLTÜR-SANAT
05-07-2020 Pazar
İnek, öküz, boğa gibi büyük baş hayvanlar insanlar için ilk başta av olurken da...
Mitolojide Aslan
KÜLTÜR-SANAT
05-07-2020 Pazar
Türk kültüründe aslan güç ve kuvvetin sembolü olarak önemli bir yer ...
Mitolojide Xolotl
KÜLTÜR-SANAT
05-07-2020 Pazar
Aztek mitolojisinde tüylü bir yılan olan Quetzlcoatl’ın köpek biçimli ikiz karde...
Mitolojide Barak
KÜLTÜR-SANAT
05-07-2020 Pazar
Uzun tüyleri nedeniyle Barak adını alan bir köpeğin Sümer’lerde olduğu gibi Orta Asya...
Mitolojide Anubis
KÜLTÜR-SANAT
05-07-2020 Pazar
Anubis evcil bir köpek olarak değil de siyah bir çakal ya da çakal kafalı bir adam formun...
Mitolojide Kıtmir
KÜLTÜR-SANAT
05-07-2020 Pazar
Kıtmir Ashab-ı Kehf, yani Yedi Uyurlar hem İslam hem de Hıristiyanlıkta geçmektedir. Efsanenin en ...
Mitolojide Kerberos
KÜLTÜR-SANAT
05-07-2020 Pazar
İki canavarın, Typhon ve Ekhidna’nın çocukları olan üç başlı bir av köpeğ...
Mitolojide Köpek
KÜLTÜR-SANAT
05-07-2020 Pazar
Köpeğin evcilleştirilmesi 14 bin yıl öncesine dayanmaktadır. Günümüz köpek t...
Mitolojide Kurttan Türeme
KÜLTÜR-SANAT
05-07-2020 Pazar
En eski Türk efsaneleri, kurt ile başlarlar, Kurt, Türk mitolojisinin başlangıcı ve aynı zamand...
Mitolojide Fenrir
KÜLTÜR-SANAT
05-07-2020 Pazar
Dev kurt Fenrir, düzenbaz tanrı Loki ve karsı buz devi Angrboda’nın üç çocuğ...
Mitolojide Kurt
KÜLTÜR-SANAT
05-07-2020 Pazar
Kurtlar ve insanların 14.000 yıl önce karşılaştığı düşünülmektedir. Kurtlar nered...
Mitolojide Kedi
KÜLTÜR-SANAT
05-07-2020 Pazar
Kedi ilk kez Mısırda M.Ö 2500 civarında su kuşlarını avlamak için evcilleştirilmiştir ve t...
Mitolojide Cheiron
KÜLTÜR-SANAT
05-07-2020 Pazar
Cheiron adlı Centaur, Centaur ırkının kralıdır. Centaur ırkı İksion’un soyuna dayanmasına kar...
Mitolojide Centaur
KÜLTÜR-SANAT
05-07-2020 Pazar
Centaur, yarı insan yarı at olan mitolojik bir ırktır. Üst bedeni insan olan ve bir at vücuduna ...
Mitolojide Pegasus
KÜLTÜR-SANAT
05-07-2020 Pazar
Pegasus, Yunan mitolojisinde, Korint'li kahraman Bellerophon’a ait uçan bir attır. Bu kanatl...
Mitolojide Unicorn
KÜLTÜR-SANAT
05-07-2020 Pazar
Anka gibi neredeyse tüm dünya mitolojilerinde karşımıza çıkan bir hayali hayvandır. Unic...
Mitolojide Ksantos ve Balios
KÜLTÜR-SANAT
05-07-2020 Pazar
Harpy Podarge ile batı rüzgarı Zephyrus’un çocukları olduğu söylenir. Büyü...
Haber Yazılımı