Kategori: FAYDALI BİLGİLER Haberleri
binary tree nedir?
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
binary tree: ikili ağaç, [04.10.05], Her bir düğümün alt düzeyde en fazla iki di...
binary system nedir?
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
binary system: ikili sistem, [05.04.17], 0 ve 1 şeklinde iki sayıyı ve sabit kök olarak ikiyi kullanan...
binary signal nedir?
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
binary signal: ikili sinyal, [09.02.04], İçinde her sinyal elemanının izin verilen iki ayrık değer...
binary search nedir?
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
binary search: ikili arama, [06.04.05], Eşit sayıda öğelerden oluşan ya da başlangıç kü...
binary operation nedir?
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
binary operation: ikili işlem, [02.05.01], bkz. boolean operation   ...
binary numeration system nedir?
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
binary numeration system: ikili sayma sistemi, [05.04.17], bkz. binary system  ...
binary numeral nedir?
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
binary numeral: ikili gösterim, [05.01.07], İkili sistemde bir rakamsal gösterim. ÖRNEK: 101 b...
binary notation nedir?
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
binary notation: ikili notasyon, [05.06.02], Genellikle 0 ve 1 olan iki farklı karakteri kullanan bir notasyo...
binary digital signal nedir?
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
binary digital signal: ikili sayısal sinyal, [09.02.04], bkz. binary signal ...
binary digit nedir?
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
binary digit: ikili sayı, [01.02.08], [04.03.09 (01.02.08)], bkz. bit  ...
binary code set nedir?
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
binary code set: ikili kod kümesi, [04.02.14], Elemanları bir ikili karakter kümesinden oluşturula...
binary code element set nedir?
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
binary code element set: ikili kod eleman kümesi, [04.02.13], bkz. binary code set  ...
binary code nedir?
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
binary code: ikili kod, [04.02.09], Uygulaması bir ikili kod kümesi oluşturan kod.  ...
binary character set nedir?
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
binary character set: ikili karakter kümesi, [04.01.06], İki karakter içeren bir karakter kü...
binary character nedir?
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
binary character: ikili karakter, [04.03.10], İkili karakter kümesinin herhangi bir karakteri. ÖRNE...
binary cell nedir?
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
binary cell: ikili hücre, [12.02.07], İkili bir karakteri saklayabilecek bir bellek hücresi.  ...
binary arithmetic operation nedir?
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
binary arithmetic operation: ikili aritmetik işlem, [02.07.01], İşlenenler ve sonuçların ikili say...
binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal] [sexadecimal or hexadecimal] [N-ary] nedir?
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal] [sexadecimal or hexadecimal] [N-ary]: İkili [Ü...
binary [N-ary] operation nedir?
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
binary [N-ary] operation: ikili [N-li] işlem, [02.10.05], bkz. dyadic [N-adic] operation  ...
binary [N-ary] Boolean operation nedir?
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
binary [N-ary] Boolean operation: [N-li Boole işlemi], [02.05.03], bkz. dyadic [Nadic] Boolean operation ...
bidirectional search nedir?
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
bidirectional search: iki yönlü arama, [28.03.26], Eşzamanlı olarak ileri ve geri yönde zinci...
bidirectional list nedir?
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
bidirectional list: iki yönlü liste , [04.08.04], bkz. symmetrical list  ...
bias error nedi?
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
bias error: sapma hatası, [02.06.12], Sapmadan kaynaklanan hata.   ÖRNEK 1: Küç&...
bias nedir?
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
bias: sapma, [02.06.11], Bir değerin bir referans değerden sistematik farklılığı.  ...
between-the-lines entry nedir?
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
between-the-lines entry: hatlar arasına giriş, [08.05.36], Yetkisiz bir kullanıcı tarafından, o anda etki...
best-first search nedir?
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
best-first search: en iyiyi arama, [28.03.28], Arama sırası boyunca her adımda, bir koldan önceden bel...
birincil ışık kaynağı
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
Erke dönüşümü ile üretilmiş ışık yayımlayan yüzey ya da nesne. CIE 84...
birinci sapaklık
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
Kırmızı renge duyarlığın azlığı ile ıralanan sapak üçrenkçillik. bkz. ikinci sap...
birinci görmezlik
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
Kırmızı rengi görmeme ile ıralanan çiftrenkçillik. bkz. ikinci görmezlik; ü&...
Bir ışık demetinin yarı yeğinlikte açısal genişliği
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
Belirlenmiş düzlemde, ışık yeğinliği kutupsal (polar) eğrisi vektörlerinden, en uzununun yar...
biolojik ritim
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
Canlı bir organizmayı, ya da yaşam ile ilgili bir süreci etkileyen karakteristik dönemsel deği...
biçimleniş çarpanı (S1 ve S2 yüzeyleri arasında) [c]
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
S2 (ya da S1) yüzeyinin bir noktasında, S1 (ya da S2) yüzeyinden gelen akı ile oluşan erkesel ya...
biçim çarpanı (S1 ve S2 yüzeyleri arasında) [ƒ]
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
S1 (ya da S2) yüzeyinden gelen ve S2 (ya da S1) yüzeyine düşen yüzeylik ortalama erke ya...
Bezold-Brücke olayı
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
Türselliği değişmez tutulan bir renk uyartısının, gündüz görmesi koşullarında, ı...
benzer renk sıcaklığı (Tcp)
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
Belirlenmiş gözlem koşullarında, verilmiş bir uyartınınkine en çok benzeyen ve aynı parıl...
başlatma şeridi
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
Boru biçiminde, boşalmalı bir lambanın iç ya da dış yüzeyine lamba boyunca uygulanmı...
başlatma elektrotu (boşalmalı bir lambanın)
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
Bir lambada, boşalmanın başlamasına yarayan (katkıda bulunan) yardımcı elektrot. CIE 845-08-27 Fr...
başlatma düzeni
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
Tek başına, ya da devrenin öteki elementleri ile birlikte, boşalmanın başlaması için gerekl...
başlatıcısız flüorışıl lamba
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
Bir başlatıcı gerektirmeksizin, çabuk yanmayı sağlayan bir düzen ile çalışan, sıcak...
başlatıcılı flüorışıl lamba
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
Elektrotların ön ısınması için bir başlatıcı gerektiren devre ile çalışan flü...
başlatıcı; starter
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
Daha çok, flüorışıl lambalarda kullanılmak üzere hazırlanmış olan ve elektrotların, ...
başlama süresi (yay boşalmalı bir lambanın)
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
Belirlenmiş koşullarda çalışan yay boşalmalı bir lambanın, çalıştırılmaya başlamas...
başlama gerilimi (boşalmalı bir lambanın)
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
Lambada, boşalmayı başlatmak için, elektrotlar arasına uygulanması gereken elektrik geriliminin d...
baş elektrot; ana elektrot (boşalmalı bir lambanın)
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
Durulmadan sonra boşalma akımının geçtiği elektrot. CIE 845-08-26 Fr. électrode pri...
baskın dalga boyu (bir renk uyartısının) (λd)
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
Uygun oranlarda toplamsal olarak, belirlenmiş türsüz renk uyartısına karıştırıldığında, d...
bakteri kırıcı ışınım
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
Bakterileri etkisiz kılabilen optik ışınım. CIE 845-06-19 Fr. rayonnement bactéricide Ing...
bakma alanı
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
Baş kımıldamadan, gözleri oynatarak görülebilen noktaların toplamı. Bakma alanı tek g&oum...
bakışımsız ışıklık
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
Işık yeğinliği dağılımı bakışımsız (asimetrik) olan ışıklık. CIE 845-10-03 Fr. luminaire...
bakışımlı ışıklık
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
Işık yeğinliği dağılımı bakışımlı (simetrik) olan ışıklık. CIE 845-10-02 Fr. luminaire...
bağıl türsellik
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
Bir yüzeyin, aynı koşullar altında aydınlatılmış ve beyaz gibi, ya da yüksek geçirici...
bağıl tayfsal duyarlılık (bir alıcının) [sτ(λ)]
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
Alıcının belli bir dalga boyundaki tayfsal duyarlılığı ile, verilmiş bir referans değeri arasındaki...
bağıl tayfsal dağılım (ışıksal ya da ışıközsel (fotonsal) bir erkesel büyüklüğün) (X(λ)) (S(λ))
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
Bir tayfsal büyüklüğün tayfsal dağılımının, bu dağılımın ortalama, en yükse...
bağıl renk uyartı fonksiyonu; renk uyartısı bağıl tayf eğrisi (ϕ(λ))
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
Bir renk uyartısının tayf eğrisinin, bağıl tayfsal erke dağılışı. CIE 845-03-04 Fr. courbe ...
bağıl optik hava kütlesi [m]
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
Atmosferin eğik optik kalınlığının, dik optik kalınlığa oranı. CIE 845-09-88 Fr. masse d&r...
bağıl ışıksal verim (bir ışınımın) (V)
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
Tayfsal bağıl ışık etkinliğine göre dengelenmiş olan erke akısının, ona karşılık gelen er...
bağıl güneşlenme süresi
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
Güneşlenme süresinin, aynı zaman aralığı içinde olanaklı olan güneşlenme sür...
bağıl duyarlılık (bir alıcının) [sτ]
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
Bir alıcının, belli bir ışınımla ışınımlanması durumundaki duyarlılığının, aynı alıcının...
bağıl doymuşluk
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
Bir yüzeyin, parıltısına göre değerlendirilmiş türsel doymuşluğu. Not: Günd&...
ayrı algılanmış renk
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
Öteki tüm renklerden ayrı görülebilecek bir yüzeye taşınmış olan algılanmış r...
aynalı projektör; yansıtıcılı projektör
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
Işık akısı demetinin açısal genişliği lamba ve yansıtıcının (aynanın) oynatılması ile ay...
ayırdedici veriler (bir lambanın)
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
Bir lambayı belirlemeye ve nitelemeye yarayan ayırdedici değerler ve çalışma (yanma) koşulların...
ayırdedici ışık akısı (bir lamba türünün)
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
Belirlenmiş koşullarda çalışır durumda olan, verilmiş bir lamba türü için, ü...
Ayırdedici güç (bir lamba türünün) nedir?
FAYDALI BİLGİLER
13-07-2020 Pazartesi
Belirlenmiş koşullarda çalışır durumda olan, verilmiş bir lamba türü için, ü...
Bakan Soylu kayınpederini son yolculuğuna uğurladı
FAYDALI BİLGİLER
12-07-2020 Pazar
Samsun'un Bafra ilçesinde dün gece rahatsızlanan Metin Dinç, getirildiği Bafra Devlet...
belief nedir?
FAYDALI BİLGİLER
12-07-2020 Pazar
belief : inanış , [28.02.02], (Yapay zekada) Doğruluğu bir kesinlik faktörü tarafından öl&...
beginning-of-volume label nedir?
FAYDALI BİLGİLER
12-07-2020 Pazar
beginning-of-volume label: birim başı etiketi, [04.09.07], bkz. volume label  ...
beginning-of-tape marker nedir?
FAYDALI BİLGİLER
12-07-2020 Pazar
beginning-of-tape marker: şerit başlangıç işareti, [12.04.01], Manyetik şerit üzerindeki, kay...
beginning-of-file label nedir?
FAYDALI BİLGİLER
12-07-2020 Pazar
beginning-of-file label: dosya başı etiketi , [04.09.09], bkz. header label  ...
before-image nedir?
FAYDALI BİLGİLER
12-07-2020 Pazar
before-image: düzeltme öncesi kopya , [17.08.12], Bir kaydın veya bir bloğun bir düzeltme iş...
beaconing station nedir?
FAYDALI BİLGİLER
12-07-2020 Pazar
beaconing station: arıza bildirim istasyonu, [25.04.05], Bir halka ağdaki önemli hataları ağdaki diğ...
BCD notation nedir?
FAYDALI BİLGİLER
12-07-2020 Pazar
BCD notation: BCD notasyonu, [05.07.01], bkz. binary-coded decimal notation  ...
baud nedir?
FAYDALI BİLGİLER
12-07-2020 Pazar
baud: Baud (saniyede gönderilen bit sayısı), [09.05.20], Bütün elemanların eşit uzunlukta o...
batery powered calculator nedir?
FAYDALI BİLGİLER
12-07-2020 Pazar
batery powered calculator: pilli hesap makinesi, [22.02.04], Enerjisini yalnızca bir kimyasal pilden, gü...
batch-processing environment nedir?
FAYDALI BİLGİLER
12-07-2020 Pazar
batch-processing environment: toplu işlem çevresi, [07.11.08], Her girdinin geldiğinde işlenmesinden...
batch training nedir?
FAYDALI BİLGİLER
12-07-2020 Pazar
batch training: toplu eğitim, [34.03.20], Bağlantı ağırlıklarının yalnızca her bir öğrenme sır...
batch processing nedir?
FAYDALI BİLGİLER
12-07-2020 Pazar
batch processing: gerçekleşmetoplu işlem, [10.03.01], Kullanıcının, işlem ilerledikçe daha...
basic mode link control nedir?
FAYDALI BİLGİLER
12-07-2020 Pazar
basic mode link control: temel mod bağlantı denetimi, [09.06.30], Bilgi değişimi için 7-bit kodlu k...
basic format nedir?
FAYDALI BİLGİLER
12-07-2020 Pazar
basic format: varsayılan biçim, [23.06.07], bkz. default format  ...
baseline nedir?
FAYDALI BİLGİLER
12-07-2020 Pazar
baseline: referans satırı, [23.02.09], bkz. reference line  ...
based literal nedir?
FAYDALI BİLGİLER
12-07-2020 Pazar
based literal: temel ifade, [05.02.06], Kök olarak kullanılan bir sayıyı açıkça ifade e...
baseband LAN nedir?
FAYDALI BİLGİLER
12-07-2020 Pazar
baseband LAN: ana bant LAN, [25.01.02], Verinin kodlandığı ve bir taşıyıcı modülasyonu yapılmadan...
base type nedir?
FAYDALI BİLGİLER
12-07-2020 Pazar
base type: temel tür, [15.04.23], Bir alt türün indirgendiği veri türü. NOT: Üs...
base address nedir?
FAYDALI BİLGİLER
12-07-2020 Pazar
base address: taban adres, [07.09.34], Adreslerin hesaplanmasında başlangıç noktası olarak kullanı...
base nedir?
FAYDALI BİLGİLER
12-07-2020 Pazar
base: taban, 1. [05.03.01], Bir numaralama sisteminde, temsil edilen sayıyı belirlemek üzere verilen bi...
barge in nedir?
FAYDALI BİLGİLER
12-07-2020 Pazar
barge in : karışmak , [29.02.25], (f.) Ses uyarıcı üzerinden konuşulmasına rağmen doğru bir şeki...
bar printer nedir?
FAYDALI BİLGİLER
12-07-2020 Pazar
bar printer: çubuk yazıcı, [12.07.08], Yazma vuruşlarının bir yazma çubuğu üzerinde y...
bar code nedir?
FAYDALI BİLGİLER
12-07-2020 Pazar
bar code: çubuklu kod, [12.01.55], Değişik kalınlık ve ayrımdaki paralel çubuklar tarafınd...
band (belt) printer nedir?
FAYDALI BİLGİLER
12-07-2020 Pazar
band (belt) printer: bant (kemer) yazıcı, [12.07.15], Yazma karakter kümesinin esnek bir bant (kemer) &...
band nedir?
FAYDALI BİLGİLER
12-07-2020 Pazar
band: bant, [12.05.01], Bir manyetik tamburun ya da manyetik diskin bir yüzeyi üzerinde paralel olar...
balanced tree nedir?
FAYDALI BİLGİLER
12-07-2020 Pazar
balanced tree: dengelenmiş ağaç, [04.10.07], İçinde her bir düğümün yakın al...
balanced error nedir?
FAYDALI BİLGİLER
12-07-2020 Pazar
balanced error: dengeli hata, [02.06.10], Ortalama değeri sıfır olan bir hata kümesi.  ...
bad sectoring nedir?
FAYDALI BİLGİLER
12-07-2020 Pazar
bad sectoring: hatalı sektör oluşturma, [08.08.04], Kopyalama koruması için, hatalı sektö...
bacterium nedir?
FAYDALI BİLGİLER
12-07-2020 Pazar
bacterium: bakteri, [08.05.50], Elektronik posta yolu ile her alıcının dağıtım listesindeki herkesin adr...
backward search nedir?
FAYDALI BİLGİLER
12-07-2020 Pazar
backward search: geriye doğru arama, [23.04.15], Bir belge içinde herhangi bir konumdan belgenin başl...
backward recovery nedir?
FAYDALI BİLGİLER
12-07-2020 Pazar
backward recovery: geri yönde kurtarma, 1. [07.06.36], Bir sistem, program, dosya, veritabanı ya da ...
backward LAN channel nedir?
FAYDALI BİLGİLER
12-07-2020 Pazar
backward LAN channel: geriye dönük LAN kanalı, [25.03.04], Bir geniş bantlı LAN’de, veri is...
backward channel nedir?
FAYDALI BİLGİLER
12-07-2020 Pazar
backward channel: geri aktarım kanalı, [09.03.16], İleri aktarım kanalı ile iletimin aksi yönün...
backward chaining nedir?
FAYDALI BİLGİLER
09-07-2020 Perşembe
backward chaining: geri yönde zincirleme, [28.03.08], Doğruluk değerine karar verilecek bir amaç...
backup procedure nedir?
FAYDALI BİLGİLER
09-07-2020 Perşembe
backup procedure: yedekleme işlemi, [08.07.04], Bir aksaklık veya felaket olması durumunda verinin yeniden ...
backup file nedir?
FAYDALI BİLGİLER
09-07-2020 Perşembe
backup file: yedekleme dosyası, [08.07.05], Daha sonra veri yeniden oluşturulmasını mümkün kılm...
Haber Yazılımı