Kategori: DİNİ BİLGİLER Haberleri
Kur'an Mucizesi! Furkan Suresi
DİNİ BİLGİLER
04-11-2020 Çarşamba
Furkan sûresi hikmet ve anlayış sûresidir. Hikmet ilkesince okunmalıdır. Hikmet bir şeyi 1) e...
Kur'an Mucizesi! Nur Suresi
DİNİ BİLGİLER
04-11-2020 Çarşamba
Bu sûre insanın temel içgüdülerinden olan cinselliğin, bilinçte şehvet olarak...
Kur'an Mucizesi! Mü’minun Suresi
DİNİ BİLGİLER
04-11-2020 Çarşamba
Bu sûre, kurtuluş ilkesiyle okunmalıdır. Rabb Teâlâ nezdinde kurtuluş, kulun nefsinin bo...
Kur'an Mucizesi! Hacc Suresi
DİNİ BİLGİLER
04-11-2020 Çarşamba
Bu sûre, ibadet ilkesiyle okunmalıdır. İbadet, Rabbin insandan murat ettikleri üzeri insanın ya...
Kur'an Mucizesi! Enbiya Suresi
DİNİ BİLGİLER
04-11-2020 Çarşamba
Bu sûrenin hitap üslubunu belirleyen, düşünce ilkesidir. Sûrede düşünce...
Kur'an Mucizesi! Taha Suresi
DİNİ BİLGİLER
04-11-2020 Çarşamba
Bu sûre, rızık ilkesiyle okunmalıdır. Rızık varoluş için gereksinim duyulan ihtiyaç...
Kur'an Mucizesi! Kehf Suresi
DİNİ BİLGİLER
04-11-2020 Çarşamba
Bu sûre, ilim ilkesiyle okunmalıdır. Sözün dayanağı delile tabi ise bu ilimdir. Söz&u...
Kur'an Mucizesi! İsra Suresi
DİNİ BİLGİLER
04-11-2020 Çarşamba
İsra gece yürüyüşü demektir. Bu sûrenin temel aklı eşyanın karanlığında hak ...
Kur'an Mucizesi! Nahl Suresi
DİNİ BİLGİLER
04-11-2020 Çarşamba
EN’NAHL:16 Bu sûrede Allah Teâlâ kelamında insanlara verdiği nimetleri dile getir. K...
Kur'an Mucizesi! Hac Suresi
DİNİ BİLGİLER
04-11-2020 Çarşamba
Bu sûre, emellere göre amellerin biçimlendiğini anlatan sûredir. Sûre, emel ve ...
Kur'an Mucizesi! İbrahim Suresi
DİNİ BİLGİLER
04-11-2020 Çarşamba
Bu sûre, sözün tevhit dilinde kullanım biçimlerinin sûresidir, söz ilkesiyl...
Ayet ve Hadislerle Cehennem
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Ayet-i Kerimeler : Her günahkâr yalancının vay haline! Kendisine Allah’ın âyetler...
Ayet ve Hadislerle Cennet
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
 Ayet-i Kerimeler : Allah’a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu ş&o...
40 Hadiste Komşuluk Akrabalık ve Dostluk
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
“Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki, onu mirasçı kılacak sandım.&rdquo...
Hikmetli Sözler
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
 Evliya Çelebi : Beraber olduğun, tanıştığın kişilerden asla bir şey isteme. Buna riayet e...
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in(s.a.v.) Kısaca Kronolojik Hayatı
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Peygamberimizin Soyu: Hz. İbrahim, Hz. İsmail… Adnan (21. batın)... Fihr, Gaalib, Luey, Kâ&rsq...
Sahabe Efendilerimizden Bazıları Hakkında Kısa Bilgiler
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Hz. Haris Bin Süreka (r.a.) Ensardan ilk şehit olan sahabe Hz. Nesibe Hatun (r.a.) Uhutta vücu...
Kütüb-i Sitte'den Ticaret ve Alışveriş Hakkında Seçilmiş 40 Hadis
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Resulullah (s.a.v) faiz alana, verene, faiz muamelesini yazı ile tesbit edene ve şahitlik yapanlara lanet et...
Kütüb-i Sitte'den İlim İle ilgili Seçme Hadisler
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Aziz ve Celil olan Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim yağmura benzer. Bu yağmur bir topr...
Yetmiş İki (72) Büyük Günah
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
A. İmanın Şartlarıyla İlgili Büyük Günahlar İmanın şartlarıyla ilgili büyük...
Bedir Savaşında yer alan sahabeler
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Ashab-ı Bedir Sahabe Efendilerimiz Seyyüdüna ve Nebiyyüna Hazreti Muhammed el-Muhaciri (Salla...
Hadis-i Şeriflerle Dualar
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Ezandan sonra okunacak dua; “Allah'ım! Ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabb'i, Muh...
Yabancıların Dilinden Hz. Muhammed (sav)
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
 İnsanlığın sorunlarının üst üste yığılarak neredeyse çözülmez bir no...
Huşu için okunacak dua
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Hz. Ali’nin (r.a.) rivayet ettiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) rükû ettiği zaman ...
Zorluk anında yapılacak dua
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Enes b. Mâlik’ten rivayet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz bir defasınd...
Dünya ve ahiret üzüntülerini gidermek için dua
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Ebû’d-Derdâ’nın (r.a.) rivayet ettiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şö...
Borcunu ödeyebilmek için duâ
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Okunuşu: “Allahümme’kfinî bihelâlike an harâmike ve eğninî bifadlik...
Bağışlanma için okunacak dua
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Hz. Âişe (r.anh) anlatıyor: “Resûlullah (s.a.v.) vefat hastalığında bana yaslandı ve ...
Yalnız kalan kimsenin okuyacağı dua
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
 Berâ b. Âzib (r.a.) anlatıyor: “Adamın biri Resûlullah’ın (s.a.v.) yan...
Cehennem azabından fakirlik ve zenginliğin şerrinden korunmak
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Hz. Âişe’den (r.anh) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şu lafızlarla dua...
Peygamberimizin öğrettiği tevbe duası
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Enes b. Mâlik’in (r.a.) rivayet ettiğine göre Nebî (s.a.v.) buyurmuş ki: “Herki...
Kişi sevdiğini gördüğü zaman okuyacağı dua
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Hz. Âişe’nin (r.anh) anlattığına göre, Resûlullah (s.a.v.) hoşa giden bir şey g&o...
Kulağı çınlayanın okuyacağı dua
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Resûlullah’ın (s.a.v.) azatlısı Ebû Râfi’den rivayet edildiğine göre, R...
Allah’ın sevgisini kazanmak için okunacak dua
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Okunuşu: “Allâhümme innî es’elüke hubbeke ve hubbe men yuhib-buke ve’...
Belalardan korunma, huzur ve sâadet için okunacak dua
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Adamın biri Resûlullah’ın (s.a.v.) yanına geldi ve –Yâ Resûlullah! Rabbimden ...
Af ve mağfiret için okunacak dua
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Okunuşu: “Allahümme innî zâlemtü nefsî zulmen kesîran, ve innehü...
Nazar için okunacak dua
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Okunuşu: “Ve in yekâdü-l-lezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihi...
Yeni elbise giyerken okunacak dua
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
 Muâz b. Enes’in (r.a.) rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şö...
Kötü rüyadan sonra okunacak dua
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Sizden biri, hoşlanmadığı bir rüya gö...
Uykusunda korkanlar için dua
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Okunuşu: “E’ûzü bikelimâti’l-lâhi-t-tâmmeti min ğadabihî...
Yatarken okunacak dua
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Okunuşu: “Biismike Rabbi, vada’tü cenbî ve bike erfa’uhû. İn emsekte nefs...
Yemek duası
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Ebû Saîd el-Hudrî’den (r.a.) rivayet olunduğuna göre, Nebî (s.a.v.) yemeğ...
Kalplerin itaati için dua
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
 Abdullah b. Amr b. El-Âs’ın (r.a.) rivayet ettiğine göre. Resûlullah (s.a.v.) ...
Öfke anında okunacak dua
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Hz. Âişe (r.anh) anlatıyor: “Resûlullah (s.a.v.) yanına gelmişti. O sırada ben bir sebe...
Toplantıdan kalkarken okunacak dua
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Okunuşu: “Sübhâneke’l-lâhümme ve bihamdike, eşhedû en lâ il&ac...
Geçim sıkıntısından kurtulmak için dua
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Okunuşu: “Bismi’l-lâhi ‘alâ nefsî ve mâlî ve dînî...
Camiden çıkarken okunacak dua
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Resûlullah (s.a.v.), şöyle buyurmuştur: “Biriniz mescide çıktığı zaman bana sal&...
Camiye girerken okunacak dua
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
 Resûlullah (s.a.v.), şöyle buyurmuştur: “Biriniz mescide girdiği zaman bana sal&acir...
Ezandan sonra okunacak dua
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Okunuşu: “Allâhümme rabbe hâzihi’d-da’veti’t-tâmme, ve’s...
Güzel ahlak için okunacak dua
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Okunuşu: “İtteki’l-lâhe haysümâ künte ve etbi’i’s-seyyiete&rsq...
Alış-Verişin bereketi için okunacak dua
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Okunuşu: “Allahümme bârik lenâ fî semerinâ ve bârik lenâ f&ici...
Çarşı-pazara çıkarken okunacak dua
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Okunuşu: “Lâ ilahe illallâhu vahdehû lâ şerike leh, lehü’l-mül...
Vasıtaya binerken okunacak dua
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Okunuşu: “Sübhâne’l-lezî sahhara lenâ hâzâ ve mâ kü...
Evden çıkarken okunacak dua
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Okunuşu: “Bismi’l-lâhi tevekkeltü ala’l-lâhi velâ havle ve lâ ...
Çocukların korunması için okunacak dua
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
İbn Abbâs (r.a.) şöyle demiştir: Resûlullah (s.a.v.) torunları Hasan ile Hüseyin&rsq...
Musibetlerden korunmak için okunacak dua
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Abbâs (r.a.) anlatıyor: Adamın biri Resûlullah’a (s.a.v.) gelerek, devamlı olarak başın...
Sabah-Akşam okunacak dua
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Okunuşu: “Bismi’l-lahi’l-lezi lâ yedurru me’a ismihi şey’ün fi&rsqu...
Abdestten sonra okunacak dua
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Okunuşu: “Eşhedü en lâ ilâhe İllallâhu vahdehû lâ şerike leh, ve ...
Abdest bozmadan dönerken yapılacak dua
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Okunuşu: “Gufrâneke, elhamdü lillâhi’l-lezi ezhebe annî’l-ezâ ...
Abdest bozmaya girerken okunacak dua
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Enes’ten (r.a.) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) abdest bozmaya gireceği zaman ...
Uykudan uyanıldığı zaman okunacak dua
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Okunuşu: “Lâ ilahe illallâhu vahdehû lâ şerike leh, lehu’l- mülk&uu...
40 Hadiste Çocuk
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
 “İnsan ölünce şu üçü dışında amellerinin sevabı kesilir: Sadaka-&...
Ayetlerle Kardeşlik Hukuku
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
“Mü’minler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah&rsq...
40 Hadiste Kardeşlik
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
“Sizden biriniz kendisi için sevdiğini mü’min kardeşi için de sevmedikç...
40 Hadiste Ramazan
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
“Recep ayı girdiği zaman Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle dua ederdi: Allahım! Recep ve Şaban ayla...
40 Hadiste Cami Cemaat İmamlık ve Müezzinlik
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
“Kim Allah’ın rızasını talep ederek bir mescit/cami yaparsa, Allah da ona cennette bir ev yapa...
40 Ayette Merhamet
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
 “Her çeşit hamd ve övgü, yalnızca bütün âlemlerin Rabbi olan Al...
Kolay Ezberlenebilecek 40 Hadis
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
(Ümmetimin din işlerinde faydalı kırk hadis ezberleyen, âlimlerle haşr olur.) (Hadis-i Şerif -...
40 Hadiste Helal Kazanç -2
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
 “Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir. Müslümanın, kusurlu bir ...
40 Hadiste Helal Kazanç -1
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
“Helâl bellidir; haram bellidir. İkisinin arasında ise birtakım şüpheli şeyler vardır k...
40 Hadiste Aile - 2
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
“Resûlullah (s.a.v.), ‘Size büyük günahların en büyüğünü...
40 Hadiste Aile - 1
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
“Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırl...
40 Ayette Aile - 2
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
 “İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi, onu sıkıntı üzerine sıkı...
40Ayette Aile -1
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
“Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan, ondan eşini yaratan ve ikisinden birçok erkek ve kad...
40 Ayette Kur’an -2
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Biz, insanlara belli zaman aralıklarıyla okuyasın diye Kur’an’ı parçalara ayırdık ve ...
40 Ayette Kur’an - 1
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Gerçekten bu Kur’an, en doğru yola iletir ve iyi işler mü’minlere büyük bi...
40 Hadiste Yardımlaşma ve Dayanışma -2
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
 "Müslümanlar arasında kim bir yetimi yiyecek ve içeceğini üstlenecek şekil...
40 Hadiste Yardımlaşma ve Dayanışma - 1
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
"Bir mümin, aç bir mümini doyurursa, Allah da o kimseyi cennet meyveleriyle doyuracaktı...
40 Ayette Yardımlaşma ve Dayanışma -2
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Size ne oluyor da, Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ınd...
40 Ayette Yardımlaşma ve Dayanışma -1
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Al...
Ayetlerde ALLAH(c.c.)'ın Mübarek İsimleri
DİNİ BİLGİLER
01-11-2020 Pazar
Adüvvün li’l-kâfirîn (kâfirlerin düşmanı) Âhizün bi n&ac...
Ayetlerde ALLAH'ın(c.c.) Mübarek İsimleri (119 isim)
DİNİ BİLGİLER
31-10-2020 Cumartesi
el-A’lâ (en yüce, en şerefli), el-A’lem (her şeyi en iyi bilen), el-Alî...
Ayet ve Hadislerle Hac ve Umre -2
DİNİ BİLGİLER
31-10-2020 Cumartesi
 (Ey Muhammed!) Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğu...
Ayet ve Hadislerle Hac ve Umre -1
DİNİ BİLGİLER
31-10-2020 Cumartesi
 İbn-i Abbas'tan (r.a.) rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir: "Rasû...
40 Hadiste Merhamet - 2
DİNİ BİLGİLER
31-10-2020 Cumartesi
Sizden biri sakın “Allahım dilersen beni bağışla, Allahım dilersen bana merhamet et” demesin...
40 Hadiste Merhamet - 1
DİNİ BİLGİLER
31-10-2020 Cumartesi
Allah mahlûkatı yarattığı vakit; kendi nezdinde arşın üstünde bulunan kitabına “R...
40 Hadiste Samimiyet -1
DİNİ BİLGİLER
31-10-2020 Cumartesi
Temîm ed-Dârî anlatıyor: “Hz. Peygamber (s.a.s.) ‘Din nasihattir (samimiyettir)...
40 Hadis -2
DİNİ BİLGİLER
31-10-2020 Cumartesi
(Mü’min) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine geti...
40 Hadis -1
DİNİ BİLGİLER
31-10-2020 Cumartesi
İslâm, güzel ahlâktır. Kenzü’l-Ummâl, 3/17, Hadis No: 5225.   (...
40 Ayette Samimiyet - 2
DİNİ BİLGİLER
31-10-2020 Cumartesi
“Rabbinin adını an ve bütün benliğinle O’na yönel.” (Müzzemmil, 73/8)...
40 Ayette Samimiyet -1
DİNİ BİLGİLER
31-10-2020 Cumartesi
“(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” (Fâtiha, 1/5) ...
40 Ayette Hz. Peygamber Efendimiz(s.a.v.) -1
DİNİ BİLGİLER
31-10-2020 Cumartesi
Şüphesiz biz sana Kevser'i (bol nimetleri) verdik. O halde, Rabb'in için namaz kıl ve ku...
40 Ayette Hz. Peygamber Efendimiz(s.a.v.) -1
DİNİ BİLGİLER
31-10-2020 Cumartesi
(Ey Resûlüm! Rabb’in) seni yetim bulup da barındırmadı mı? Arayış içerisinde bul...
Hz. Peygamber ve İnsan Onuru -2
DİNİ BİLGİLER
31-10-2020 Cumartesi
 - Onur, mal çokluğunda değil, gönül tokluğundadır. - “ Zenginlik mal &cced...
Hz. Peygamber ve İnsan Onuru-1
DİNİ BİLGİLER
31-10-2020 Cumartesi
- Onur, can ve mal gibi dokunulmazdır. - Müslüman kardeşini küçük görmes...
40 Hadisle Güzel Ahlak
DİNİ BİLGİLER
31-10-2020 Cumartesi
İyilik, güzel ahlaktır. Kötülük ise, vicdanını rahatsız eden ve başkalarının bilme...
Kur'an'dan Mesajlar
DİNİ BİLGİLER
31-10-2020 Cumartesi
Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği ölçüde yükümlü tutar. ...
Kur'an'dan Peygamber Duaları
DİNİ BİLGİLER
31-10-2020 Cumartesi
Hz.Adem (a.s) ve Hz. Havva'nın Duası (Araf-23) : Ey Bizim Rabbimiz, kendimize yazık ettik. Şayet s...
Kur'an'dan 40 Dua
DİNİ BİLGİLER
31-10-2020 Cumartesi
Rabbim! Gönlüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimden (şu) bağı çöz ki s&oum...
Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar
DİNİ BİLGİLER
31-10-2020 Cumartesi
“Allah’ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımın...
Haber Yazılımı